Lene Storgaard Brok* brug 6069 | Samfundslitteratur

Search form

left side

Lene Storgaard Brok* brug 6069

Bøger af forfatteren

- i et professionsfagligt perspektiv
9/3 2011 | Samfundslitteratur
Hvad sker der, når nye initiativer og nyt indhold introduceres i professionsuddannelserne? Hvad vil det sige, at en uddannelse skal knyttes mere til praksis, end den tidligere har været, og ...
- et læringsredskab i professionsuddannelser
22/6 2005 | Samfundslitteratur
Den mundtlige og handlingsorienterede tradition og praksis i mange professionsbacheloruddannelser og -fag udfordres i disse år af vidensamfundets skriftlighed og uddannelsernes akademisering. De...