Ditte Thøgersen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Ditte Thøgersen
Ditte Thøgersen har skrevet ph.d. om ledelse af offentlig innovation på Institut for Organisation på CBS. Før og efter ph.d.en har hun arbejdet som projektleder og udviklingskonsulent i den offentlige sektor. Hendes primære forskningsinteresse handler om hverdagsinnovation i velfærdsorganisationer og hun har lavet kvalitativt feltarbejde i dagtilbud.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
Organisering, praksis og værdiskabelse
11/8 2022 | Samfundslitteratur
Den offentlige sektor er i konstant forandring. Befolkningssammensætningen ændrer sig. Rammebevillingerne ændrer sig. Borgernes forventninger ændrer sig. Forfatterne til denne bog er optagede af,...