Muhammed Cetinkaya | Samfundslitteratur

Search form

left side

Muhammed Cetinkaya

Bøger af forfatteren

1/7 2024 | Kompendieforlaget
Kompendium i Oftalmologi har til formål at skabe overblik over og give en grundlæggende forståelse af de mest almindelige og vigtige øjensygdomme samt guide til en systematisk oftalmologisk...
Hjerte og kredsløb
6/1 2022 | Kompendieforlaget
Kompendium i Hjertefysiologi er primært tiltænkt lægestuderende, og har til formål at skabe overblik og give et grundlæggende kendskab til hjertets fysiologi samt få den studerende sikkert gennem...