Tania Erika Aniol Hansen | Samfundslitteratur

Search form

left side

taniahansen@health.sdu.dk's picture
Tania Erika Aniol Hansen
Tania E. A. Hansen er uddannet ergoterapeut i 2001 (Næstved), cand.pæd.ant. fra Århus Universitet i 2013 og ph.d. i sundhedsvidenskab fra SDU i 2021. Hun er ansat som lektor på Professionshøjskolen Absalon. Hendes forskning bygger primært på kvalitative metoder med fokus på brugerinddragelse, geriatri- og demensområdet, samt uddannelsesudvikling og -forskning.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
Hvorfor og hvordan?
4/5 2023 | Samfundslitteratur
Formålet med systematiske reviews er at indsamle empirisk evidens for virkningen af en given indsats eller et tiltag. Det sker ved systematisk at kortlægge den eksisterende forskning inden for et...