Karen Ry Malmvig | Samfundslitteratur

Search form

left side

Karen Ry Malmvig

Bøger af forfatteren

15/12 2004 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Forfatternes hovedsynspunkt er, at organisationsændringer som oftest har mange uforudsigelige træk, de ukendte puslespil . Samtidig er forfatterne meget bevidste om, at vi lever i en verden med tro...