Daniel Eriksen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Daniel Eriksen

Bøger af forfatteren

18/1 2013 | Kompendieforlaget
Kompendiet er en gennemgang af de i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde stadfæstede friheder. Kompendiet er slavisk struktureret og indeholder desuden grafiske oversigter.  Udover...