Kristin Veel | Samfundslitteratur

Search form

left side

Kristin Veel

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- en introduktion
7/9 2020 | Samfundslitteratur
Medieæstetik drejer sig om de måder, hvorpå medier er med til at forme vores sansning og opfattelse af verden, hinanden og os selv. Det medieæstetiske perspektiv bidrager således til kritiske...