Adile Orhan | Samfundslitteratur

Search form

left side

Adile Orhan

Bøger af forfatteren

12/3 2019 | Kompendieforlaget
Dette kompendium handler om medicinsk psykologi og sundhedspsykologi i klinisk praksis. Kompendiet belyser, hvad der kan påvirke sundheds- og sygdomsadfærd, og hvordan man kan korrigere...