Ben Farid Røjgaard Nielsen | Samfundslitteratur

Search form

left side

benfarid99@yahoo.com's picture
Ben Farid Røjgaard Nielsen
Ben er sygeplejerske og cand.cur og lektor på sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Han har gennem årene udgivet videnskabelige artikler, faglige artikler inden for det sundhedsfaglige område. Derudover har Ben skrevet bogen "Køn i sygeplejepraksis" og bogen . "Kulturmøder i sygeplejen" i samarbejde med Helen Krag. Endelig er han redaktør sammen med Helle Barbesbaard på bogen "Klinisk beslutningstagen- sygeplejefaglige perspektiver" Ben holder desuden ofte oplæg om køn og kultur udfra de bøger han har skrevet.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
30/1 2020 | Samfundslitteratur
Denne bog handler om kulturmøder i sygeplejen. Vellykkede kulturmøder i sygeplejen opstår i en proces, hvor sygeplejersken anerkender minoritetsetniske patienter som individer og samtidig reflekterer...
search Kig i bogen
7/11 2018 | Samfundslitteratur
Denne bog handler om kønnets betydning i den kliniske sygepleje. Køn er på linje med alder og diagnose en vigtig markør for at kategorisere patienten, og forfatteren vil med denne bog klæde kommende...