Signe Hegelund | Samfundslitteratur

Search form

left side

Signe Hegelund

Bøger af forfatteren

6/10 2000 | Samfundslitteratur
Hvordan kan man bruge argumentationsteori i opgaveskrivningen? Dette studiehæfte giver de studerende en indføring i argumentationsteori samt giver eksempler på, hvordan og ikke mindst hvorfor det er...