Kirstine Fabricius | Samfundslitteratur

Search form

left side

kimafa@ruc.dk's picture
Kirstine Fabricius
Kirstine Fabricius er uddannet fra Roskilde Universitet i 2012, cand.comm i kommunikation og psykologi med speciale i metakommunikation. Kirstine har mange års erfaring som underviser, oplægsholder og workshopsfacilitator, og arbejdet her har bl.a. haft skoleudvikling, det gode oplæg og faglig formidling af specialer som omdrejningspunkt.

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
Viden, værktøjer og læring
3/5 2018 | Samfundslitteratur
På mange studier foregår en stor del af læringen i tværfaglige og problemorienterede projekter. Det kan være yderst krævende, både fagligt og samarbejdsmæssigt, og ofte er de studerende ikke klædt...
search Kig i bogen
Med metakommunikative redskaber
2/2 2015 | Samfundslitteratur
En grundlæggende introduktion til begrebet metakommunikation og de funktioner, metakommunikation har i kommunikation. Bogens teoretiske forståelsesramme er funderet i et bredt udsnit af...