Kristian Kreiner | Samfundslitteratur

Search form

left side

Kristian Kreiner

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
1/2 2017 | Samfundslitteratur
Denne bog beskriver og analyserer tre mindeværdige projekter, som udmærker sig på hver deres måde. De kan på forskellig vis inspirere til og skabe grobund for eksperimenter med byggeriets praksisser...
- eksperimenter med nye arkitektkonkurrenceformer
9/11 2012 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Dialog og konkurrence: Eksperimenter med nye arkitektkonkurrenceformer dokumenterer og analyserer forløbet af en konkret, meget usædvanlig arkitektkonkurrence. Konkurrenceprocessen var længere og...