Henning Hansen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Henning Hansen

Bøger af forfatteren

1/7 2004 | Forlaget Metropol
Bogen handler om sociologiske teorier og empiri med relevans for socialt arbejde. Med udgangspunkt i den generelle samfundsudvikling belyses samfundsstruktur, hverdagsliv og sociale problemer ud fra...