Carsten Jørgensen | Samfundslitteratur

Search form

left side

Carsten Jørgensen

Bøger af forfatteren

1/7 2004 | Forlaget Metropol
Bogen handler om sociologiske teorier og empiri med relevans for socialt arbejde. Med udgangspunkt i den generelle samfundsudvikling belyses samfundsstruktur, hverdagsliv og sociale problemer ud fra...
- strategisk reflekterende kompetenceudvikling
1/6 2002 | Forlaget Metropol
Bøgerne Kompetencebroen del I, II og III tager udgangspunkt i strategisk reflekterende kompetenceudvikling. I en senmoderne offentlig organisation er der mange forskellige perspektiver, hvorfra...
- reflekterende ledelse i teori og praksis. FD-L Serien nr. 1
Bogen præsenterer i teori og praksis en helhedsorienteret tænkning om ledelse og organisationsudvikling, hvor fokusering og koordinering af processer, skabelsen af personlig og kulturel...