Carsten Rentzmann | Samfundslitteratur

Search form

left side

Carsten Rentzmann

Bøger af forfatteren

15/7 2012 | Forlaget Metropol
Bogen giver en kortfattet gennemgang af statsretten. Systematisk er der taget udgangspunkt i grundlovens § 3 s opdeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Desuden er fremstillingen...