Ingelise Konrad | Samfundslitteratur

Search form

left side

Ingelise Konrad

Bøger af forfatteren

Målstyring har gennem en årrække været et centralt tema inden for den offentlige sektor. Udfordringen for den offentlige sektor i dag er dels at skabe rammer og vilkår for en implementeringsproces,...