Statistik for ikke-statistikere | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Statistik for ikke-statistikere

Aldrig før er så mange beslutninger blevet taget ud fra statistiske vurderinger. Alt underbygges med tal. Det gælder samfundsforhold, marketing, økonomi, videnskab, industri samt administrativt arbejde inden for organisationer, virksomheder og institutioner. Derfor er det vigtigt at have indblik i statistikkens grundbegreber, både når du skal...

Read more

Aldrig før er så mange beslutninger blevet taget ud fra statistiske vurderinger. Alt underbygges med tal. Det gælder samfundsforhold, marketing, økonomi, videnskab, industri samt administrativt arbejde inden for organisationer, virksomheder og institutioner. Derfor er det vigtigt at have indblik i statistikkens grundbegreber, både når du skal vurdere et statistisk materiale, og når du selv skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der indeholder statistik.

 Statistik for ikke-statistikere forklarer statistik, så det er til at forstå. Bogen beskriver indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af data med konkrete eksempler på praksis. Desuden findes der i bogen og på bogens hjemmeside på samfundslitteratur.dk supplerende materiale, der gør det nemt og overskueligt efterfølgende at bruge bogen som opslagsværk.

 Uanset, hvilken slags data du arbejder med, vil du efter læsning af denne bog være i stand til at analysere og præsentere dine egne data og drage konklusioner. Du vil kort sagt være godt i gang med at arbejde med statistik i praksis! Du har også bedre forudsætninger for at forholde dig kritisk til rapporter, artikler etc. med statistisk indhold. Endelig vil du være bedre rustet til at samarbejde med folk, der arbejder professionelt med statistik.

 Statistik for ikke-statistikere kan både anvendes til selvstudium og som supplerende læsning på videregående uddannelser, såvel som på handelsskoler, tekniske skoler og gymnasier.

 Birger Stjernholm Madsen er en erfaren statistiker og underviser, og bogen udspringer direkte af hans erfaring med at undervise statistik på et introducerende niveau. Han har igennem mange år været ekstern lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Desuden har han undervist i bl.a. Dansk Magisterforening Efteruddannelse og på den farmaceutiske efteruddannelse Pharmakon.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
3. Edition (2017), 
264 pages
Price
290,-
ISBN 9788759329450
E-bog (VitalSource Bookshelf)
3. Edition (2017), 
264 pages
Price
207,-
ISBN 9788759330630

Reviews

Teacher

"'Alle' statistikere vil helst skrive indviklede böger om komplicerede analyser. Birger har gjort det modsatte, skrevet en enkel bog i et enkelt sprog om et kompliceret emne og fået en bog som er let at läse."

Leif Jørgensen, Director of Statistics, QuintilesIMS

Read more
Teacher

"'Alle' statistikere vil helst skrive indviklede böger om komplicerede analyser. Birger har gjort det modsatte, skrevet en enkel bog i et enkelt sprog om et kompliceret emne og fået en bog som er let at läse."

Leif Jørgensen, Director of Statistics, QuintilesIMS

Read less
Press

"Bogen er velskrevet og virker fint som en generel indføring i deskreptiv statistik, fordelinger og hypotesetest. Mange små, vigtige detaljer medtages, som: om dato er repræsentativt, forskel mellem kausalitet og korrelation og så videre."

Patrick Kofod Mogensen på altandetlige.dk, 4.januar 2013

Read more
Press

"Bogen er velskrevet og virker fint som en generel indføring i deskreptiv statistik, fordelinger og hypotesetest. Mange små, vigtige detaljer medtages, som: om dato er repræsentativt, forskel mellem kausalitet og korrelation og så videre."

Patrick Kofod Mogensen på altandetlige.dk, 4.januar 2013

Read less

Aditional information

Indhold

Forord 9

Indledning 11
Hvem er bogen skrevet for? 12
Læsevejledning 13

DEL 1 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK 17

Kapitel 1 · Hvad er statistik? 19
Stikprøveundersøgelser 21
Forsøg 23

Kapitel 2 · Præsentation af data 27
Søjlediagrammer 27
Histogrammer 29
Lagkagediagrammer 33
Punktdiagrammer 34
Kurvediagrammer 35
Boblediagrammer 36
Tabeller 37

Kapitel 3 · Beskrivelse af data 43
Systematisk og tilfældig variation 45
Niveaumål 46
Spredningsmål 52
Eksempel: Statistiske funktioner i regneark 58
Datatype og beskrivelse af data 61

Kapitel 4 · Stikprøver og spørgeskemaundersøgelser 65
Tilfældige og systematiske fejl 65
Hvad er en repræsentativ stikprøve? 67
Stikprøvestørrelsen 68
Stikprøveudvælgelse 71
Spørgeskemaundersøgelser 78

DEL 2 ANALYSER OG KONKLUSIONER  93

Kapitel 5 · Normalfordelingen 95
Egenskaber ved normalfordelingen 96
Tæthedsfunktion og fordelingsfunktion 98
Fraktiler 100
Normalfordelingen og regneark 101
Beregninger i normalfordelingen 104
Kontrol for normalfordeling 105
Tilfældige tal 113
Statistisk usikkerhed og konfidensinterval 114
Mere om normalfordelingen 128
Logaritmisk normalfordeling 130
Kontrolkort: Alt under kontrol? 133
Proceskapabilitet 138

Kapitel 6 · Analyse af kvalitative data 143
Binomialfordelingen 144
Binomialfordelingen og normalfordelingen 145
Binomialfordelingen i regneark 147
Statistisk usikkerhed i stikprøveundersøgelser 149
Er stikprøven repræsentativ? 155
Test af en hypotese 156
Antalstabeller 162 

Kapitel 7 · Vurdering af sammenhænge 175
Eksempel 177
Lineær regression med regneark 180
Er der en sammenhæng? 183
Multipel lineær regression 186
Afrunding 187

Kapitel 8 · Sammenligning af to grupper 189
Parvise observationer test for forskel 190
Sammenligning af middelværdien i to grupper 195
Andre statistiske test for to grupper 203
Variansanalyse 204

DEL 3 OPSAMLING OG SUPPLERENDE MATERIALE 207

Kapitel 9 · Opsamling af statistiske metoder 209
Kvantitative data 209
Kvalitative data 213

Bilag 1 · Sandsynlighedsregning 217
Udfaldsrum, hændelser og sandsynlighed 217
Stokastiske variable: Binomialfordelingen 223
Binomialkoefficienten 226
Stokastiske variable: Middelværdi og varians 228

Bilag 2 · Ordliste 231

Bilag 3 · Symboler og forkortelser 239

Bilag 4 · Statistiske funktioner i regneark 241

Bilag 5 · Forslag til videre læsning 245
Bøger på dansk 245
Bøger på engelsk 246

Bilag 6 · Oversigt over statistisk software 249

Bilag 7 · Oversigt over nyttige links 251

Bilag 8 · Tabel over normalfordelingen 253
Fraktiler i normalfordelingen 253
Sandsynligheder i normalfordelingen 253

Bilag 9 · Tabel over t-fordelingen 255

Bilag 10 · Tabel over ?2-fordelingen 257

Bilag 11 · Statistisk usikkerhed i stikprøveundersøgelser 259

Bilag 12 · Ungdomsundersøgelsen 261

Stikordsregister 263

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.