Spekulativ realisme | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Spekulativ realisme

En introduktion

Global opvarmning, klimakriser, teknologiens indtog i vores hverdag og lignende presserende forhold konfronterer os med det faktum, at der findes noget, der ligger uden for vores menneskelige begrebsverden, noget ikkemenneskeligt.

Men hvordan kan vi begribe virkeligheden, som den er, uafhængigt af hvordan vi betragter den, og hvad vi øvrigt synes om...

Read more

Global opvarmning, klimakriser, teknologiens indtog i vores hverdag og lignende presserende forhold konfronterer os med det faktum, at der findes noget, der ligger uden for vores menneskelige begrebsverden, noget ikkemenneskeligt.

Men hvordan kan vi begribe virkeligheden, som den er, uafhængigt af hvordan vi betragter den, og hvad vi øvrigt synes om den? Hvordan kan vi tænke det store udenfor ? Det forsøger den spekulative realisme at finde svar på.

Spekulativ realisme er en filosofisk bevægelse, som siden 2007 har påkaldt sig opmærksomhed inden for så forskellige områder som filosofi, arkitekturstudier, medieteori og litteraturvidenskab.

Denne bog introducerer til frontfigurerne Quentin Meillassoux, Graham Harman, Levi Bryant, Ian Bogost, Ray Brassier og Eugene Thacker, som alle har bidraget til at formulere den spekulative realismes grundlæggende perspektiver.

Publisher: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
165 pages
Price
210,-
ISBN 9788776831356
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
165 pages
Price
159,-
ISBN 9788776831615

Reviews

Teacher

"Bogen er velskrevet, overskuelig (noget som kan være en fordel for de studerende ved præsentation af et nyt stof-område), og de illustrationer den byder på er vellykkede, da de underbygger indholdet/forfatter-præsentationerne og gør bogen visuelt stimulerende at komme rundt i!"

- Jon Dag Rasmussen, ph.d. og post doc., pædagogisk antropologi, DPU Aarhus Universitet

Read more
Teacher

"Bogen er velskrevet, overskuelig (noget som kan være en fordel for de studerende ved præsentation af et nyt stof-område), og de illustrationer den byder på er vellykkede, da de underbygger indholdet/forfatter-præsentationerne og gør bogen visuelt stimulerende at komme rundt i!"

- Jon Dag Rasmussen, ph.d. og post doc., pædagogisk antropologi, DPU Aarhus Universitet

Read less
Press

Spekulativ realisme er en udmærket introduktion til en broget tværgående bevægelse ( ) - Alexander Carnera, LE MONDE diplomatique


Read more
Press

Spekulativ realisme er en udmærket introduktion til en broget tværgående bevægelse ( ) - Alexander Carnera, LE MONDE diplomatique


Read less

Aditional information

Indhold

KAPITEL 1
Introduktion 9
Indvarslingen af noget nyt 14
Opgør med antirealismen 16
Bogens udvalg af spekulative realister 20

KAPITEL 2
De idéhistoriske vækstbetingelser for spekulativ realisme 25
Materialisme og realisme 27
Den sproglige vending 30

KAPITEL 3
Spekulativ materialisme: Quentin Meillassoux 39
Korrelationismen og det store udenfor 42
Spekulation i det 21. århundrede 44
Spekulativ materialisme i forhold til viden og tro 52
Chaos Reigns! 53
Fra intet. For intet 57

KAPITEL 4
Objektorienteret filosofi: Graham Harman, Levi Bryant og Ian Bogost 61
Objektorienteret ontologi: Graham Harman 65
   Underminering, overminering og duominering 69
   Kosmisk kortlægning af universet 72
   Objekter i objekter i objekter 78
   Panpsykisme over for polypsykisme 82
   Objektet, jeg er 84
Ontokartografi: Levi Bryant 87
   Flad ontologi 88
   Maskiner overalt 89
   Objektorienteret politik 94
Fremmedhedsfænomenologi: Ian Bogost 99
   At Undre sig med bogost 100
   Fremmedhedsfænomenologi i praksis   102

KAPITEL 5
Filosofisk pessimisme: Ray Brassier og Eugene Thacker 109
Ubegrænset intethed: Ray Brassier 113
   Revitalisering af nihilismen    113
   Den uomgængelige udslettelse    117
En verden-uden-os: Eugene Thacker 123
   Thackers tre verdener   124
   Black metal, dæmoner og selve livets horror   127

KAPITEL 6
Videnskabsteoretiske perspektiver 135
Til forsvar for virkelighedens autonomi 137
Kritisk rationalisme 140
Konstruktivisme 143
Poststrukturalisme 146
Demokratisering af vidensformerne 149
Realismer alle vegne!  151
Spekulativ realisme som en praktisk filosofi 155

Litteratur 157

Blogs 165

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.