Forandringsforståelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Forandringsforståelse

balance mellem proces og resultat

Forandringsarbejde er en svær disciplin for både ledelse og medarbejdere. Samtidig er der et stigende behov for organisatoriske forandringer, blandt andet som følge af hastige ændringer og løbende nye tendenser inden for teknologi, forbrug og politik i det omgivende samfund.

Derfor er det vigtigt at have forståelse for, hvordan man kan analysere...

Read more

Forandringsarbejde er en svær disciplin for både ledelse og medarbejdere. Samtidig er der et stigende behov for organisatoriske forandringer, blandt andet som følge af hastige ændringer og løbende nye tendenser inden for teknologi, forbrug og politik i det omgivende samfund.

Derfor er det vigtigt at have forståelse for, hvordan man kan analysere og arbejde med organisatoriske forandringer i en kompleks og dynamisk virkelighed.

Denne bog bearbejder viden fra forskellige fagområder til en sammenhængende forståelse for forandring, der uddyber:

  • hvad det vil sige at forandre organisationer i forhold til forskellige typer af forandringer
  • hvordan man kan foretage omverdensanalyser med henblik på at forstå og bruge den komplekse virkeligheds potentialer til at identificere og iværksætte relevante organisatoriske forandringer
  • hvordan man kan kvalificere, konkretisere og realisere større, planlagte forandringer, så de bliver meningsfulde for så mange organisationsmedlemmer og interessenter som muligt
  • hvordan man kan arbejde med involverende processer, der skaber resultater i form af ny og hensigtsmæssig arbejdspraksis.

Disse temaer foldes ud ved hjælp af udvalgte teorier og metoder, der omhandler plan- og procesorienterede tilgange, kompleksitets- og omverdensforståelse, fremtidsorienteret strategiarbejde, brugerdrevet forandring, meningsskabelse, involvering og facilitering.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2017), 
180 pages
Price
300,-
ISBN 9788759324219
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
180 pages
Price
266,-
ISBN 9788759329900

Reviews

Teacher

"Forandringsforståelse er en velskrevet lærebog, der favner rigtig mange af de elementer, som fylder i forandringstænkningen.

De mange perspektiver, de velvalgte teorier og dens fokus på praksis gør den til en yderst velegnet bog at undervise efter."

Sverri Hammer, lektor DTU

Read more
Teacher

"Forandringsforståelse er en velskrevet lærebog, der favner rigtig mange af de elementer, som fylder i forandringstænkningen.

De mange perspektiver, de velvalgte teorier og dens fokus på praksis gør den til en yderst velegnet bog at undervise efter."

Sverri Hammer, lektor DTU

Read less

Aditional information

Indhold

Forord 9

1. Forståelse for forandring bogens begrundelse og formål 11
Anita Mac og Sabine Madsen
Indledning 11
Forandringsforståelse 13
Tre generelle diskussioner 15
Bogens tre centrale temaer 17
Bogens formål og indhold 18

2. Det forandringsteoretiske landskab mellem mål og proces 25
Anita Mac
Indledning 25
Den klassisk-rationelle tilgang til forandringer 26
Begrænsninger i den klassisk-rationelle tilgang 28
Det procesorienterede perspektiv 29
Behov for integrering af mål og processer 32
Typer og grader af forandringer 33
Typer af forandringer hårde eller bløde problemer 36
Organisationens forandringspraksis 38
Forandringskapacitet 39
Organisationen set udefra-og-ind 44
Konklusion 45

3. Forandringer i et kompleksitetsperspektiv mindset og metoder 47
Anita Mac
Indledning 47
Hvad menes der med kompleksitet? 48
Tradition for at adskille vidensområderne 48
Simplifikations- og kompleksitetsparadigmet 50
Kompleksitetsparadigmets mindset 50
Kompleksitet som fravær af entydig kausalitet 51
Komplekse problemstillinger kan ikke løses med standardiserede metoder 51
Kompleksitetshåndtering i praksis 53
Kompleksitetsmodellens fem zoner: fra visioner til rationel planlægning 55
Kompleksitetsmodellens anvendelighed 59
Nyttiggørelse af kompleksitetsforståelsen 60
Integration af klassisk-rationelle og procesorienterede metoder 61
Konklusion 62

4. Fremtidsorienteret forandringsteori scenarier og mulighedsrum 65
Steen Svendsen, Søren Steen Olsen og Anita Mac
Indledning 65
Forståelse for forandringer i et omverdensperspektiv: behovet for et fremtidsbillede 66
Fremtidsbegrebet og dets relevans for forandringsforståelse 68
Metoder i forandringsarbejdet 71
Framing: forståelse af forandringens genstandsfelt 72
Megatrends, prognoser og trendanalyse 74
Scenariemetoder 78
Visionsudvikling 84
Backcasting 86
Konklusion 87

5. Brug brugerne brugerindsigter som forandringsgrundlag 89
Sabine Madsen og Trine Nielsen
Indledning 89
Brugerinddragelse som fagområde 90
Metodiske undersøgelser: indsamling af data om brugerne 93
Livsverden- og fokusgruppeinterview 95
Antropologiske og etnografiske tilgange 96
Etnoraid: hurtig indsamling af data om brugerne 97
Brugerdata og forandringsforståelse 98
To centrale pointer om dataindsamling 99
Metoder til dataanalyse og formidling af indsigter 100
Samskabelse: nye tilgange til brugerinddragelse 104
Konklusion 107

6. Fra mening til ny praksis sensemaking, der fører til changemaking 109
Sabine Madsen
Indledning 109
Tre teoretiske begreber: sensemaking, sensegiving og changemaking 110
Tre forandringsudfordringer i et meningsskabelsesperspektiv 117
Planlagte forandringer og hverdagskonsekvenser 118
Forandringskommunikation vs. retningsgivende aktiviteter 122
Implementering vs. beta-lancering 125
Konklusion 130

7. Facilitering af forandringer involvering og ejerskab 135
Morten Ejlskov
Indledning 135
Faciliteringens teoretiske grundlag 137
Facilitering af forandringsprocesser en definition 139
Facilitators kerneopgaver 139
Faciliteringsprincipper 142
Forandringsprocessens hvorfor 143
Tag deltagernes perspektiv 147
Procesdesign og implementering 153
Facilitering som konkret disciplin 155
Planlæggeren sikrer styring med en drejebog 157
Motivatoren skaber drivkraft 160
Værten sikrer, at det fysiske rum er en medspiller 163
Konklusion 164

Om forfatterne 167

Litteraturliste 171

Indeks 179

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.