Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning

Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning giver et overblik over centrale videnskabsteoretiske positioner og deres indbyrdes kamp om nøglen til videnskabelig erkendelse.

Disse kampe er især centreret omkring uenigheder om, hvorledes vi som samfundsforskere hensigtsmæssigt kan forstå og anvende begrebspar som sand/falsk og...

Read more

Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning giver et overblik over centrale videnskabsteoretiske positioner og deres indbyrdes kamp om nøglen til videnskabelig erkendelse.

Disse kampe er især centreret omkring uenigheder om, hvorledes vi som samfundsforskere hensigtsmæssigt kan forstå og anvende begrebspar som sand/falsk og rigtig/forkert. Hermed handler de også om, hvordan vi kan skelne videnskab fra andre former for erkendelse, og hvordan vi ideelt set bør arbejde videnskabeligt.

Det videnskabsteoretiske overblik suppleres med gode eksempler på de forskellige positioners konsekvenser for studier af økonomi, politik og forvaltning. Hermed lægger Jan Holm Ingemann op til at identificere og analysere kampenes relevans i forhold til spørgsmål som: Er økonomi, politik og forvaltning noget særligt? Skal disse felter studeres ved hjælp af særlige perspektiver og metoder, eller på samme måde som astrofysikere studerer planeternes baner?

Læseren rustes til at forstå og tage stilling. Dermed giver bogen grundlag for løbende refleksion over muligheder og begrænsninger ved forskellige videnskabelige former for erkendelser.

Forfatteren vandt en særpris ved Lærebogsprisen 2012, som præmierede bogforslaget med den begrundelse, at forfatteren mestrer at gøre et svært tilgængeligt stof begribeligt, interessant og relevant.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2013), 
256 pages
Price
299,-
ISBN 9788759317624
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2013), 
256 pages
Price
249,-
ISBN 9788759323441

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

KAPITEL 1

Hvorfor videnskabsteori? 17

Hvad er videnskabsteori? 20

Genstandsfeltet og videnskabsteori 30

Bogens opbygning 31

KAPITEL 2

Hvordan studere videnskabsteori? 35

Dualismen mellem realisme og idealisme 35

Observation, sansning og tænkning 38

Genstandsfeltet og problemet 39

Skitse til teori om videnskabsfilosofi og anvendelse 41

KAPITEL 3

Realistiske positioner 49

Methodenstreit 49

Skolastisk metafysik 50

Den realistiske reaktion 53

Positivisme 55

Historisk materialisme 64

Rationalisme 67

Kritisk rationalisme 73

Systemteori 78

Fagkritisk positivismekritik 82

Kritisk realisme 88

Opsamling af realistiske positioner 97

KAPITEL 4

Idealistiske positioner 101

Hermeneutik 107

Postmodernisme 118

Diskursanalyse 127

Konstruktivisme 131

Systemteori 141

Feltanalyse 146

Opsamling af idealistiske positioner 152

KAPITEL 5

Tværgående temaer 159

Tema 1: Ontologi, epistemologi og metodologi 159

Tema 2: Problemtyper, teori og videnskab 167

Tema 3: Sandhed, forklaring og forståelse 172

Tema 4: Gyldighed og rækkevidde 181

Tema 5: Syntetiserende tendenser 185

Videnskabsfilosofiens udvikling og hvad så? 187

KAPITEL 6

Videnskabens samfundsmæssige funktion og mål 195

Loyal eller kritisk? 195

Supplerende bidrag 200

Videnskabens mission 207

KAPITEL 7

Efterrationalisering 213

Om forskning uden definitiv facitliste 219

Hvad stiller vi op med vores videnskabsfilosofiske viden? 223

Videnskabsfilosofiske strategier i praksis 226

Ordliste 231

Litteraturliste 247

Indeks 253

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.