Verden i litteraturen - litteraturen i verden | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Verden i litteraturen - litteraturen i verden

Litteraturpædagogiske positioner og potentialer

Johannes Fibiger (red.), Ayoe Quist Henkel (red.), Stefan Kjerkegaard (red.) and Tobias Skiveren (red.)

Når verden ændrer sig, gør litteraturen det også. Og når teoridannelserne om den ændrer sig, må litteraturpædagogikken følge trop. I dag er litteraturen vendt mod verden og optaget af at deltage i virkeligheden og forhandlingen af den. Det udgør et didaktisk potentiale, og det er dét, denne bog er optaget af.

Bogen behandler i tre dele en...

Read more

Når verden ændrer sig, gør litteraturen det også. Og når teoridannelserne om den ændrer sig, må litteraturpædagogikken følge trop. I dag er litteraturen vendt mod verden og optaget af at deltage i virkeligheden og forhandlingen af den. Det udgør et didaktisk potentiale, og det er dét, denne bog er optaget af.

Bogen behandler i tre dele en række relationer mellem tekst og verden:

  • Det nødvendige og basale: litteraturpædagogik, tekstlæsning, historisk læsning og litteratursamtaler.
  • Det personbårne og lokale: affektiv og postkritisk læsning, autofiktion, stedsteori og kreativ skrivning.
  • Det værdibårne og globale: intermedial litteratur, kønsteori, økokritik, kultur og klasse.

Undervejs illustrerer cases, hvordan kapitlernes problemstillinger kan omsættes til undervisning, og i bogen giver forfatterne desuden en lang række konkrete eksempler på arbejdet med dansk litteratur af nyere og ældre dato.

Verden i litteraturen – litteraturen i verden er skrevet af et kompetent hold af undervisere og forskere og henvender sig til lærerstuderende, studerende ved efter- og videreuddannelser og universiteter – samt lærere i grundskole og gymnasium.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2024), 
280 pages
Price
330,-
ISBN 9788759341384

Aditional information

Forord: Bogens verden 11
Litteratur 13

Indledning: Verdensvendthed i litteraturen og i litteraturpædagogikken 15
Af Ayoe Quist Henkel
Verden i litteraturen 15
Nye stemmer, nye former, nye medier 17
Litteraturen i verden 19
Litteratur 21

Del 1. Det nødvendige og basale

1. Litteraturpædagogiske grundspørgsmål: Didaktikkens tre grundlæggende hv-spørgsmål 25
Af Johannes Fibiger
Situeret læsning og læring 25
Case: At styrte ned i teksten 27
Hvorfor – litteraturpædagogikkens grundspørgsmål 29
Hvad – den eksemplariske tekst 32
Hvordan – den didaktiske iscenesættelse 36
Fagsyn – refleksion over og i praksis 41
Forslag til videre læsning 42
Litteratur 42

2. Litteraturens fremkaldelser: Om, hvad der kvalificerer en litterær læsning 45
Af Stefan Kjerkegaard
Nærlæsning 46
Læsning som begivenhed 48
Det er litteraturen, der skal lære os at læse 51
Ibrugtagningen af en tekst 53
Analyse og/eller fortolkning? 55
Litteraturen i andre rum 56
Litteraturen og livet 58
Konkrete litteraturpædagogiske tiltag 58
Forslag til videre læsning 59
Litteratur 59

3. Kanon og kulturarv: Historisk læsning som pædagogisk udfordring 61
Af Johannes Fibiger
Case: Barndommens gade genbesøgt 61
Ditlevsen i høj kurs 63
Historiens nytte 65
Linje eller spiral – hvordan skal historien forstås og skrives? 67
Periodeproblemet 70
Kanonproblemet 75
Stilladseringsproblemet 78
Undervisningsproblemet: Tilbage til Tove 82
Forslag til videre læsning 85
Litteratur 85

4. Et supplement til spørgsmål-svar-rutinen: Jazzede samtaler om litterære tekster 87
Af Louise Rosendal Bang
Case: Forfatterskolens tekstlæsning som inspiration 88
Pseudospørgsmål og svarformuleringer som verbal udfoldelsesmulighed 89
Tre forfatterskoleinspirerede turtagningsgreb 92
Elevinitiativ, famlende formuleringer og langsomt tempo som supplement til IRE 95
En jazzet samtaledynamik 96
Den jazzede dynamik går hånd i hånd med en undersøgende tilgang 98
En tekstæstetisk læsemåde: at nærlæse litteratur som kunst 99
Forskellige institutioner – forskellige formål 101
Konkrete didaktiske tiltag for jazzede samtaler om tekster i folkeskolen og gymnasiet 102
Forslag til videre læsning 104
Litteratur 104

Del 2. Det personbårne og lokale

5. Fokus på følelser og fornemmelser: Postkritik og den affektive tilgang 109
Af Ayoe Quist Henkel og Stefan Kjerkegaard
Case: “Når mænd græder” i klasserummet 109
Litteraturvidenskabens affortryllelse af litteraturen 111
Det postkritiske blik 113
Felski, nyfænomenologien og det litteratursociale 116
Der skal føles noget 117
Litteraturens særsprog er også et sprog 119
Postkritik og det affektive i klasserummet 120
Forslag til videre læsning 121
Litteratur 121

6. Den menneskelige vaccination: Udfordringerne ved autofiktive værker 123
Af Stefan Kjerkegaard
Case: Tænk ikke på mig. En 9. klasse læser Vilma Johansson 123
Fra om til hvad og hvorfor 124
Autofiktion historisk set 127
Tænk ikke på mig 128
Autofiktion og empowerment 131
Ærlig fiktion 132
Autofiktion og etik 133
Autofiktioner udfordrer kriterierne 135
Det selvbiografiske som et kunstnerisk valg 136
Konkrete litteraturpædagogiske tiltag i forlængelse af kapitlet 137
Forslag til videre læsning 137
Litteratur 138

7. Stedernes mening: Stedsbaseret undervisning 139
Af Johannes Fibiger
Case: I Hassans hood 139
Stedsteori 142
Glokalisering – hjemstavnen genbesøgt 145
Turen går til udkantsdanmark 149
Jysk som andetsprog 153
Mimesis – at skabe en verden af sprog 155
Rap fra andegården 157
Forslag til videre læsning 161
Litteratur 161

8. Kreativ skrivning (og læsning): Sådan forvandler du klasseværelset til et skriveværksted 163
Af Hans Lind
Et indledningsvist kig ind i skriveværkstedet (og hvorfor det ikke helt lever op til sit navn) 163
Værkstedets didaktik: at lære som en forfatter 165
Skriveøvelser: at øve sig som en forfatter 167
Prima vista: at give feedback som en forfatter 173
En fodnote om notesbøger 177
Forslag til videre læsning 178
Litteratur 179

Del 3. Det værdibårne og globale

9. Litteratur mellem medier og udtryksformer: Den intermediale tilgang 183
Af Ayoe Quist Henkel
Case: At læse en fortællings forvandlinger i skrift, billede og lyd 183
Litteratur mellem medier 185
Det intermediale blik 186
Den intermediale tilgangs tilblivelse 188
Tværæstetisk forståelse af litteratur – Drengene fra Sankt Petri som eksempel 190
Litteratur mellem skrift og billede 193
Litteratur, der taler, synger og larmer 196
Ung med og mellem medier 198
Litteraturundervisning mellem medier og udtryksformer 199
Forslag til videre læsning 202
Litteratur 203

10. Køn på tværs (af generationer): Feministiske tilgange til tekstlæsning 205
Af Camilla Schwartz
Køn som levet erfaring 205
Hvad er feminisme? 206
Biologisk og kulturelt køn 208
De fire bølger 210
Forslag til videre læsning 223
Litteratur 224

11. Grøn litteraturundervisning: Ansatser til en økokritisk litteraturpædagogik 227
Af Tobias Skiveren
Case: Klimakrise i 1. g. 227
Økokritik 228
Økokritikken som en sanseforstærker: Læs et digt, og gå en tur 229
Økokritikken som kulturkritik: Læs kulturen, og kritiser systemerne 233
Økokritikken som et spekulativt værktøj: Skriv din fremtid, og gør den god 238
Litteratur 241

12. Kultur og klasse: Det sociale som undervisningsfelt 245
Af Johannes Fibiger
Case: Happy Happy i undervisningen 245
Én vej, to verdener – ghettodiskurser 247
Urbanplanen – affektive tilstande 249
Identitet og intersektionalitet 251
Identitetspolitik – udkanten svarer igen 254
Happy now? 257
Forslag til videre læsning 261
Litteratur 261

Det praktiske og leksikale

Ordforklaringer 265

Om bogens forfattere 273

Indeks 275

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.