Tværprofessionelle studiegrupper | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Tværprofessionelle studiegrupper

En håndbog

At skulle samarbejde og lære sammen på tværs af professioner er noget, der ofte rummer helt nye udfordringer for de fleste professionsstuderende. Ikke alene er litteraturen, undervisningens tilrettelæggelse og omgangsformen anderledes, end hvad de fleste er vant til, men også den faglige problemstilling, man samarbejder om at løse, kan for...

Read more

At skulle samarbejde og lære sammen på tværs af professioner er noget, der ofte rummer helt nye udfordringer for de fleste professionsstuderende. Ikke alene er litteraturen, undervisningens tilrettelæggelse og omgangsformen anderledes, end hvad de fleste er vant til, men også den faglige problemstilling, man samarbejder om at løse, kan for mange kræve en omstilling i forhold til ens kernefaglighed.

Alle udfordringerne til trods så er det tværprofessionelle samarbejde, noget man kan lære, og denne bog et godt sted at starte. Bogen belyser, hvad tværprofessionelt samarbejde er, hvorfor det er nødvendigt og hvilke udfordringer det kan rumme - under studiet såvel som i den professionelle praksis. Først og fremmest er bogen dog en guide, som støtter studiegruppen i at tilrettelægge arbejdet og håndtere de vanskeligheder, som den måtte møde undervejs.

Bogens introducerende kapitler er skrevet tæt op ad cases, som dels afspejler typiske samarbejdssituationer i tværprofessionelle studiegrupper og dels praksisnære problemstillinger med borgere, der kun kan løses ved samarbejde mellem forskellige professioner. Undervejs er kapitlerne suppleret med opgaver og forslag til konkrete værktøjer, som kan styrke studiegruppens læring og problemløsning.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
251 pages
Price
260,-
ISBN 9788759335185
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
251 pages
Price
198,-
ISBN 9788759337479

Reviews

Press  ✓✓✓✓ "Denne glimrende og meget teoretiserende bog... Read more
Press  ✓✓✓✓ "Denne glimrende og meget teoretiserende bog henvender sig primært til studerende på vore professionshøjskoler, men vil uden tvivl kunne gøre megen god gavn på KVU, HF og lignende." - Uddannelsesbladet https://www.uddannelsesbladet.dk/anmeldelser/2021/tvaerprofessionelle-studiegrupper-en-haandbog

"Bogens styrke ligger i bestræbelsen på at adressere studiemæssige udfordringer, sådan som de optræder for studerende på et afgrænset felt: tværprofessionelle studiegrupper." - Tidsskrift for professionsstudier
Read less

Aditional information

Forord 9
      Hvem henvender bogen sig til? 9
      Baggrund for bogen 9
      Hvad kan bogen bruges til? 10
      Bogens opbygning 11

1. Introduktion til tværprofessionel uddannelse 15
      Hvorfor lære at samarbejde på tværs? 15
      Samarbejde på tværs af professioner og sektorer 19
      På tværs - en ny måde at lære på? 24
      Bogens cases 29

2. Relationer i det tværprofessionelle samarbejde 39
      Hvorfor skabe relationer? 39
      Hvad er en god relation? 42
      Sådan skabes gode relationer 44
      Professionelle relationer i tværprofessionel praksis 45
      Tuckmans model for teamudvikling 45
      Cases om teamsamarbejde og relationer 49
      Indledende samarbejdsværktøjer 54
      Opsummering 57

3. Få overblik over din egen og andres kernefaglighed 61
      Hvad er en profession? 61
      Kernefaglighed - en definition 63
      Professionsidentitet - en definition 65
      Forankring i egen kernefaglighed 65
      Tværprofessionelle kompetencer - en definition 66
      Sådan lærer I om hinandens faglighed 67
      Sådan bringer du din egen faglighed i spil 68
      Cases fra praksis med reelle tværprofessionelle udfordringer 69
      Værktøjer til at lære egen og andres profession bedre at kende 76
      Opsummering 79

4. Indgå en samarbejdsaftale 81
      Professionelles forskellige perspektiver på samarbejde 81
      Start med forventningsafstemning 83
      Det trygge samarbejdsmiljø 83
      Kommunikation 84
      Mål og ambitioner 87
      Forebyg konflikter 87
      Hvordan skal vi egentlig holde vores møder? 87
      Lav en samarbejdskontrakt 89
      På vej til næste fase 91
      Værktøjer til forventningsafstemning og samarbejdsaftale 91
      Opsummering 99

5. Hvad er barriererne for samarbejde på tværs? 101
      Hvordan opstår barrierer for samarbejde på tværs? 101
      Barrierer mellem studerende i tværprofessionelle studiegrupper 102
      Barrierer for tværprofessionelt samarbejde i praksis 107
      Kend din kultur som professionel 111
      Værktøj om kultur 121
      Opsummering 122

6. Funktioner i tværprofessionelle grupper 125
      Facilitér gruppemøder 126
      Referent - tag noter fra gruppemøder 130
      Giv feedback 131
      Værktøjer til gruppemøder 136
      Opsummering 143

7. Teamroller 145
      Forventninger til rollen 145
      Afklar rollerne i gruppen 147
      Teamworkfærdigheder 154
      Case om uformelle roller 155
      Værktøj om roller 157
      Opsummering 159

8. Konflikthåndtering 161
      Hvorfor opstår konflikter? 161
      Konfliktens dimensioner 162
      Hvad er en konflikt? 164
      Konflikttrappen 164
      Strategier - hvad kan du gøre, for at konflikter ikke optrapper? 166
      Er alle konflikter dårlige? 168
      Værktøjer til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering 172
      Opsummering 175

9. Forskellige    samarbejdsformer 177
      Hvilken slags samarbejde har vi? 177
      Relationel koordinering 181
      Samskabelse 184
      IPLS - Interprofessionel Læring og Samarbejde 185
      Case om samarbejde 187
      Værktøj om samarbejdsformer 191
      Opsummering 192

10. Sådan styres samarbejde på tværs - projektledelse, problemløsning og innovationsprocesser 195
      Projektledelse 196
      Problemløsning 197
      Innovation 204
      Case om udfordring, der kræver innovative løsninger 210
      Værktøjer til innovation 212
      Opsummering 215

11. Hvad kan du bruge vejledning og  sparring til? 217
      Brug vejleder 217
      Brug ekspert fra praksis 220
      Opsummering 221

12. Afslutning af det tværprofessionelle samarbejde 223
      Posterpræsentation 223
      Skriftlig opgave 224
      Videopræsentation 225
      Pitch 227
      Gruppeeksamen 229
      Afrunding af det tværprofessionelle samarbejde  i praksis 232
      Opsummering 233

Litteraturliste 235
Caseoversigt - cases fra studiegrupper og praksis 240
Opgaveoversigt - til individuel refleksion 240
Værktøjsoversigt - til samarbejde i gruppen 241
Professionsbacheloruddannelser - en oversigt 242
Ordliste 245
Indeks 251

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.