Subjektivitet og videnskab | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Subjektivitet og videnskab

- bevidsthedsforskning i det 21. århundrede

Dan Zahavi (red.) and Gerd Christensen (red.)

Efter at have været et tabubelagt emne igennem en årrække, er subjektiviteten atter tilbage på den videnskabelige og filosofiske dagsorden. Det skyldes ikke mindst, at der i stigende grad nu hersker enighed om, at hverken behaviorismen eller funktionalismen - to dominerende paradigmer i det 20. århundrede - har været i stand til at levere en...

Read more

Efter at have været et tabubelagt emne igennem en årrække, er subjektiviteten atter tilbage på den videnskabelige og filosofiske dagsorden. Det skyldes ikke mindst, at der i stigende grad nu hersker enighed om, at hverken behaviorismen eller funktionalismen - to dominerende paradigmer i det 20. århundrede - har været i stand til at levere en tilfredsstillende bevidsthedsteori, netop fordi begge har undladt at tage bevidsthedens subjektive aspekt alvorligt.

Et af de markante træk ved den aktuelle bevidsthedsforsknings er dens tværvidenskabelige karakter. Her søger man at integrere den nyeste empiriske forskning inden for psykologi, psykiatri og neurovidenskab med filosofiske bevidsthedsanalyser, der trækker på ressourcerne i såvel analytisk filosofi som fænomenologi og hermeneutik.

Bogen samler en række bud fra disse discipliner på udviklingen inden for den nyeste bevidsthedsforskning.

Anledningen til publikationen har ikke mindst været etableringen af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet, som flere af bogens forfattere er tilknyttede. 

Publisher: Roskilde Universitetsforlag
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.