Styrk projektarbejdet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Styrk projektarbejdet

En redskabsbog til problemorienteret projektarbejde

Styrk projektarbejdet er en generel indføring i processen omkring problemorienteret projektarbejde samt de produkter, der udvikles undervejs i forløbet. Bogens blanding af gode råd, generelle retningslinjer og mere formelle krav gør den til en god redskabsbog til studerende, som enten skal i gang med eller støder på problemer i forbindelse med...

Read more

Styrk projektarbejdet er en generel indføring i processen omkring problemorienteret projektarbejde samt de produkter, der udvikles undervejs i forløbet. Bogens blanding af gode råd, generelle retningslinjer og mere formelle krav gør den til en god redskabsbog til studerende, som enten skal i gang med eller støder på problemer i forbindelse med projektarbejdet.

  • Hvordan kommer vi fra den indledende idéfase til problemformuleringen og videre i projektet?
  • Hvordan igangsætter og fremmer vi skriveprocessen?
  • Hvordan styrkes samarbejdet, og hvordan håndteres konflikter?
  • Hvordan laver vi litteratursøgning, formidling, fremlæggelse og kildekritik?

Disse er nogle af de problemstillinger, forfatterne kommer med forslag og løsningsmodeller til.

Styrk projektarbejdet bygger på de fire forfatteres mange års erfaring med undervisning i problemorienteret projektarbejde. Den henvender sig bredt til studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser. Bogens eksempler er primært hentet fra det naturvidenskabelige fagområde, men de processer og redskaber, der gennemgås, er lige så anvendelige inden for andre fagområder.

I denne 4. udgave er bogen bl.a. opdateret med tilføjelser om litteratursøgning, kildekritik og plagiering og med et nyt afsnit om at afrapportere projekter i artikelformat.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
4. Edition (2023), 
216 pages
Price
270,-
ISBN 9788759341643
E-bog (VitalSource Bookshelf)
4. Edition (2023), 
216 pages
Price
243,-
ISBN 9788759342367

Aditional information

Forord 9

1. Indledning 11
Problemorienteret projektarbejde 11
Proces kontra produkt 12
Bogens opbygning 14

Del I. Samarbejdet

2. Gruppearbejde 19
Forudsætninger 20
Samarbejdets faser 27
Gruppedynamik 30
Kommunikation 33
Beslutningsprocesser  34
Roller og funktioner 35

3. Vejledning 41
Vejledningsformer 41

4. Gruppeværktøjer 47
Samarbejdsaftale 47
Vejledningsaftale 53
Faste punkter på møder 54
Grupperunder 56
Aktiv lytning 57

Del II. Idé- og problemanalysefasen

5. Projektstart 63
Idéfasen – hvad er et problem? 64
Arbejdet med idéskabelsen 66
Projektforslaget 69
Hvorfor gennemføre en problemanalyse? 70
Hvordan gennemføres en problemanalyse? 73
Problemformuleringens opbygning og indhold 85

6. Redskaber i projektarbejdet 91
Brainstorm 93
Nonstopskrivning 97
Mindmap 99
Problemtræ 102
Logbog 106
Handlingsplan 112

Del III. Projektformidlings- og evalueringsfasen

7. Skriftlig formidling 117
Udnyt skrive- og arbejdsprocessen 119
Skrive- og tankeprocessen 120
Hvordan bliver man bedre til at skrive? 121
At komme i gang med at skrive 121
At skrive i gruppe 123
Budskab, målgruppe og formål 124
Sproglig form 126
Grafisk form 130

8. Projektets afrapportering og formalia 135
Omslag 136
Titelblad 138
Resumé 138
Forord 140
Indholdsfortegnelse 141
Indledning 142
Hovedtekst 146
Eksperimentelle projekter 148
Diskussion 149
Konklusion 150
Perspektivering 151
Afrapportering i artikelformat 152
Litteraturhåndtering 155
Litteraturliste (kilde- eller referenceliste) 157
Henvisninger i teksten 168
Bilag 177
Begrebsdefinitioner/ordliste 177
Procesevaluering 179
Efterskrift 182

9. Fremlæggelse af projektarbejdet 185
Forberedelse 186
Manuskript 188
Fremførelsen 189
Nervøsitet 191
Hjælpemidler 191
Opponering 194

10. Litteratursøgning og kildekritik 199
Litteraturstudier 199
Primære og sekundære kilder 209
Fagportaler 211

Stikord 213

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.