Stilistik til tiden | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Stilistik til tiden

Hvordan og hvorfor virker teksten og ordene som de gør? Og hvordan kan du blive bedre til at styre de midler sproget tilbyder?

Det samme indhold kan udtrykkes på utallige måder. Hvordan vi gør det, er afgørende for hvordan andre opfatter os og vores budskab. Sprogets form rummer både mærkbare, sanselige og usynlige udtryksmidler: Ordenes lyde,...

Read more

Hvordan og hvorfor virker teksten og ordene som de gør? Og hvordan kan du blive bedre til at styre de midler sproget tilbyder?

Det samme indhold kan udtrykkes på utallige måder. Hvordan vi gør det, er afgørende for hvordan andre opfatter os og vores budskab. Sprogets form rummer både mærkbare, sanselige og usynlige udtryksmidler: Ordenes lyde, ordklassernes temperamenter og sætningernes vægtfordeling og takt former modtagerens oplevelse af budskabet og det skrevne.

Stilistisk viden gør dig mere bevidst om de midler du har til rådighed, og som analyseapparat giver den dig et redskab til at få hul på en tekst, faglitterær som skønlitterær.

Hovedvægten i Stilistik til tiden ligger på eksempler fra de fagtekster der omgiver os i vores hverdag: fra journalistik og reklamer over forretningsbreve, lovtekster og bibelsprog til medie- og talesprog. Med afstikkere til lyrik og skønlitteratur.

Bogens stilistiske begrebsapparat er aktuelt for analyser af både nutidig og ældre sprogbrug og for selvstændig tekstproduktion.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
172 pages
Price
210,-
ISBN 9788759327760
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
172 pages
Price
177,-
ISBN 9788759329764

Reviews

Teacher

"Det er en rigtig god bog og vi har virkelig manglet den (jeg har ikke set noget lignende siden den ældgamle bog "Dansk stilistik" af Ulla Albæk). 'Stilistik til tiden' vil blive brugt i danskfaget på læreruddannelsen, både når vi arbejder med mundtlighed og med skriftlighed." - Hanne Schilling, lektor i dansk, Læreruddannelsen UCC

Read more
Teacher

"Det er en rigtig god bog og vi har virkelig manglet den (jeg har ikke set noget lignende siden den ældgamle bog "Dansk stilistik" af Ulla Albæk). 'Stilistik til tiden' vil blive brugt i danskfaget på læreruddannelsen, både når vi arbejder med mundtlighed og med skriftlighed." - Hanne Schilling, lektor i dansk, Læreruddannelsen UCC

Read less
Press

"Stilistik til tiden tilbyder et katalog over stilistiske virkemidler fra ord- til sætningsniveau. Dette katalog udmærker sig ved at inddrage sprogets lydside og hente eksempler fra andre steder end litteraturen. (...) Bogen henvender sig direkte til sin læser, og med et udførligt stikordsregister og illustrerende eksempler er invitationen lige til at tage imod." -... Read more

Press

"Stilistik til tiden tilbyder et katalog over stilistiske virkemidler fra ord- til sætningsniveau. Dette katalog udmærker sig ved at inddrage sprogets lydside og hente eksempler fra andre steder end litteraturen. (...) Bogen henvender sig direkte til sin læser, og med et udførligt stikordsregister og illustrerende eksempler er invitationen lige til at tage imod." - RetorikMagasinet nr. 105, December 2017

Read less

Aditional information

Indhold

Forord 11

DEL 1 · HVAD ER STILISTIK?

1. Stilistik når formen taler 15

Deskriptiv stilistik 15

Distinktiv stilistik 16

Retslingvistik (kriminallingvistik) 18

2. Lydene 21

Konsonanters og konsonantgruppers gnidningsmodstand 21

Vokalernes sang 23

Vokalspil 24

Gentagelsens magt 25

Gentagelsesspil 26

Remser 26

Trylleformler 28

Besværgelser med indhold 29

Ordpar 30

3. Harmoniske figurer 33

Allitteration 34

Anafor 34

Antitese 35

Assonans 37

Halvrim 37

Ende- eller stavelsesrim 38

Epanastrofe 38

Epifor 39

Gradation 40

Kiasme 41

Falsk kiasme eller piasme 42

Parallelisme 42

Pleonasme 43

Symploke 43

Tautologi 43

4. Ordene 45

Aktivt og passivt ordforråd 45

Stilbrud, stilblanding 46

Synonymer 48

Ældre og højtidelige ord 49

Nyskabelser i ordforrådet 52

Hvad er nye ord? 52

Modeord 54

Forstærkerord 56

Bandeord og ukvemsord 56

Slang 58

Ordspil 59

Fagord termer 59

Argot og jargon 61

Metaforer 62

Sammenligning versus metafor 63

Begrebsmetaforer 64

Orienteringsmetaforer 64

Synæstesi 65

Metonymier 65

Døde metaforer 66

Klicheer 66

5. Ordklasserne 69

Substantivernes vægtfylde 69

Verbernes gøren og laden 71

Modalverbernes empati 72

Adjektivernes overtalende beskrivelser 73

I skønlitteratur 74

Efterstillet attributivt adjektiv 74

Fag- og saglitteratur 75

Adverbiernes forbehold og holdninger 77

Artiklernes usynlige nærvær 80

Konjunktionernes røde tråd 81

Sideordnende konjunktioner 82

Polysyndese 82

Asyndese 83

Underordnende konjunktioner 84

Begge typer konjunktioner sammen i skønlitteratur 85

6. Sætningerne 87

Paratakse lav dybde 87

Lavlixsprog 89

Hypotakse dyb struktur 91

Forvægt (syntetisk syntaks) 92

Forvægt i ordstillingen 93

Bagvægt (analytisk syntaks) 93

Midtervægt (syntetisk syntaks) 94

Ligefrem og omvendt ordstilling 96

DEL 2 · TEKSTEKSEMPLER STILISTIK I ARBEJDE

1. Skriftsprog 99

Journalistiske tekster 99

Tekster på sociale medier 102

Mailsprog 103

Sms 107

Twitter 108

Blogs 110

Samlet om skærmtekster 111

Kancellistil 111

Forretningsbreve 115

Rykkerbreve 116

Reklametekster 121

Kampagnetekst 125

Reklamesloganer 126

Flere stilistiske greb i ét slogan 129

Leksikonsprog 129

Samlet om leksikonsprog 135

Bibeltekster 135

Sammenlignende stilistisk beskrivelse 137

Ordvalget 137

Syntaksforskelle 139

Minilekter 140

Hvad er en minilekt? 140

Militærets minilekt 141

Militære termer 142

Militært gruppesprog (argot/jargon) 142

Radiokommunikation 143

Kort og klart 144

Det fonetiske alfabet 146

2. Talesprog versus skriftsprog 149

Talesprog 150

Talesprogstræk 151

Dialekt 152

Intonation 152

Talesprogets syntaks 153

Helsætningsordstilling i ledsætninger 153

Selvafbrydelser, selvrettelser og sætningssammenbrud 154

Anakoluti 154

Pausesignaler 155

Kontaktsøgende spørgeord 155

Opsamlinger 156

Sætningskløvning 156

Opremsning 156

Medieskriftsprog 157

Talt skriftsprog 158

Højttalerdansk 159

Vejrudsigtdansk 162

Oversættelse af talesprog til skriftsprog? 163

Litteraturliste 165

E-værker 166

Emneliste 167

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.