Statsministeren 2 | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Statsministeren 2

Demokratiets første statsministre 1901-1942

Fra 1901 og frem efterlevede Danmark stort set de parlamentariske principper.  Kvinder og tyende fik desuden valgret i 1915, og dermed havde Danmark tilnærmet sig et ægte repræsentativt demokrati. Politisk blev mellemkrigstiden i international sammenligning meget stabil i Danmark, hvilket delvist skyldtes førerdyrkelse af statsminister Thorvald...

Read more

Fra 1901 og frem efterlevede Danmark stort set de parlamentariske principper.  Kvinder og tyende fik desuden valgret i 1915, og dermed havde Danmark tilnærmet sig et ægte repræsentativt demokrati. Politisk blev mellemkrigstiden i international sammenligning meget stabil i Danmark, hvilket delvist skyldtes førerdyrkelse af statsminister Thorvald Stauning. Den tyske besættelse af Danmark i 1940 medførte imidlertid en krise for demokratiseringen og den politiske stabilitet, og ved Staunings død i 1942 så fremtiden sort ud.

Værket Statsministeren 1-5 udgør den første sammenhængende historiske analyse af Danmarks mest magtfulde politiske embede og dets forandring fra 1848 til i dag. Værket skildrer ikke blot de enkelte statsministre og de begivenheder, der formede deres tid, men er samtidig en beskrivelse af, hvordan hver af dem i større eller mindre omfang gav deres bidrag til udviklingen af det magtapparat, der er lige så nødvendigt for en statsminister, som et klaver er for en pianist.

I dette bind behandles perioden 1901-1942.

Læs mere om værket

Bind 1: Kampe om regeringsledelsen  1848-1901

Bind 3: Fra krigstid til samarbejdende folkestyre  1942-1972

Bind 4: De folkelige statsministre  1972-2001 

Bind 5: Mellem almagt og afmagt 2001-2019 

 

 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Hardcover)
1. Edition (2020), 
608 pages
Price
400,-
ISBN 9788759335833

Reviews

Press

⭐⭐⭐⭐⭐ - Kristeligt Dagblad

... Read more
Press

⭐⭐⭐⭐⭐ - Kristeligt Dagblad

❤❤❤❤❤ "Dette værk er imponerende." - Politiken


A A A A A 
"Et bundsolidt, velskrevet og imponerende værk." - Altinget


"Tim Knudsen skriver fortrinligt og overskueligt om folkestyrets historie." - Information

"Guf for alle politiske nørder." - Bogblogger.dk: https://bogblogger.dk/?p=50188  

"Et standardværk af imponerende dimensioner." - Kulturkapellet: https://www.kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?id=879  

"Bøgerne bygger på sekundærlitteraturen, især oversigtslitteratur og udvalgte specialundersøgelser, og det er Knudsens fortjeneste have samlet og skrevet denne litteratur sammen til en sammenhængende og læseværdig fremstilling." - Historie Online 


Read less

Aditional information

Forord til værket 13

Oversigt bind 1-5 23

Kapitel 1 Definitionskampen om systemskiftet 31

Kapitel 2 Parlamentarisme på vaklende ben 51

Kapitel 3 Den første folkelige konsejlspræsident 67

Kapitel 4 J.C. Christensens fald i 1908 93

Kapitel 5 Forsvarsforlig i skyggen af Alberti-skandalen 115

Kapitel 6 Mod en ny forfatningskamp 145

Kapitel 7 Demokratiets triumf 167

Kapitel 8 Statsminister Zahle i turbulens 203

Kapitel 9 Påskekrisen 227

Kapitel 10 Den gode og svage statsminister Niels Neergaard 263

Kapitel 11 Staunings vej til posten som statsminister 285

Kapitel 12 Staunings første famlende forsøg som statsminister 313

Kapitel 13 Madsen-Mygdals liberalistiske fiasko 341

Kapitel 14 Thorvald Stauning: Danmarks fører 357

Kapitel 15 Regeringen Stauning-Munch 379

Kapitel 16 Overenskomst om forlig i kanslergade 405

Kapitel 17 Demokratiets udfordring i Danmark 421

Kapitel 18 Stauning som nationalt samlingsmærke 439

Kapitel 19 Stauning og kaos 447

Kapitel 20 Den slidte Staunings forsøg på at slutte med en triumf 475

Kapitel 21 Presset mod det danske demokrati 493

Kapitel 22 Besættelsen af Danmark 511

Kapitel 23 Stauning på hælene 533

Kapitel 24 Staunings død 551

Noter 569

Litteratur 583

Billedfortegnelse 593

Om forfatteren 597

Tak 599

Indeks 603

 

 Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.