Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner

Aldrig før er så mange børns sproglige udvikling blevet evalueret så ofte, som det for øjeblikket er tilfældet. De sproglige evalueringer og deres måleresultater er blevet en væsentlig del af den institutionelle praksis i skoler og daginstitutioner med stor betydning for mange menneskers hverdagsliv.

Forfatteren går i denne bog bag om de ofte...

Read more

Aldrig før er så mange børns sproglige udvikling blevet evalueret så ofte, som det for øjeblikket er tilfældet. De sproglige evalueringer og deres måleresultater er blevet en væsentlig del af den institutionelle praksis i skoler og daginstitutioner med stor betydning for mange menneskers hverdagsliv.

Forfatteren går i denne bog bag om de ofte bekymringsskabende sproglige evalueringsresultater og analyserer grundlaget for den sproglige evalueringsbølge og dens betydning for pædagogisk praksis.

Med udgangspunkt i empiriske studier og international forskning diskuteres den sproglige evaluering i et kritisk perspektiv, og der peges på alternative veje i arbejdet med sproglig evaluering i pædagogiske institutioner.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med eller har interesse i den sproglige evalueringspraksis i skoler og daginstitutioner.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2020), 
151 pages
Price
200,-
ISBN 9788759335123
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2020), 
151 pages
Price
158,-
ISBN 9788759337219

Reviews

Press

"Bogen... Read more

Press

"Bogen er relevant for alle professionelle, der arbejder med sproglig evaluering - pædagoger, lærere, vejledere, ledere og undervisere på professionshøjskolerne. Her er stof til vigtige refleksioner over, hvad det er, vi vil og gør, når vi vurderer (forsøger at vurdere) børns sprog og sprogudvikling." - Folkeskolen 
https://www.folkeskolen.dk/1868736/sproglig-evaluering-under-lup

"Bogen henvender sig til alle, der arbejder med sproglig evaluering, fx pædagoger, lærere, ledere mv. Det er interessant læsning, og den er bestemt relevant i forhold til den aktuelle evalueringspraksis." - Læsepædagogen


Read less

Aditional information

Forord 7

Introduktion 9
    Hvorfor denne bog? 9
    Betegnelser og begreber 12
    Bogens opbygning og indhold 14

1. Den sproglige evalueringsbølge 17
    Sproglig evaluering som sprogpolitik 17
    Sproglige evalueringer gøres videnskabelige 20
    Standardisering, reliabilitet og validitet 20
    Den psykometriske målemetodes anvendelse i det pædagogiske felt 22
    Baggrunden for den sproglige evalueringsbølge i Danmark 26
    Den sproglige evalueringsbølges kvantitative og kvalitative dimensioner 29

2. Transformationsprocesser i den sproglige evalueringskultur i daginstitutioner og skoler 35
    Transformationsprocesser inden for daginstitutionsområdet 36
    Det specialpædagogiske fokus 36
    Det tosprogede fokus 38
    Det læseorienterede fokus 42
    Transformationsprocesser i skolen 47

3. Konstruktionen af evalueringen 51
    Item, svarformat og resultatopgørelse 51
    Progression og sprogforståelse 53
    Norm- og kriterierelaterede sproglige evalueringer 58
    Normudvikling 60
    Til- og fravalg i relation til normudvikling 61
    Et begrebsmæssigt appendiks 63

4. Konstruktionen af sproglig dygtighed i daginstitutioner 65
    Konstruktionen af dygtighed med Sprogvurderingsmateriale til 3-årige 66
    Konstruktion af sproglig dygtighed med TRAS 74
    Sammenligning af de sproglige evalueringsmaterialer 83
    Diskussion og perspektivering 86

5. Konstruktionen af sproglig dygtighed i skolen 89
    Mødet mellem de "klassiske" sproglige evalueringer og de nationale test 90
    Konkurrerende konstruktioner af dygtighed 96
    Testens forberedelse og gennemførelse 97
    Formidling af testresultater 101
    Validitet og anvendelighed 101
    Konstruktioner af dygtighed og flersprogede elever 103
    Diskussion og perspektivering 106

6. Den sproglige evalueringsbølge - konklusion og diskussion 111
    Ti års transformationsprocesser i skoler og daginstitutioner 112
    Problemstillinger i den sproglige evalueringskultur 114
    Kriterie- og normrelatering 114
    Validitet 115
    Kategoriseringer og tal som grundlag for pædagogisk vejledning 117
    Forventninger til effekten af sproglige evalueringer 118
    Reaktioner på den sproglige evalueringsbølge 120
    Etiske dimensioner i sproglige evalueringer 126
    Vejen frem 131

Litteratur 137

Stikord 149Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.