Professionel it-forundersøgelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Professionel it-forundersøgelse

- grundlag for brugerdrevet innovation

Jesper Simonsen I:S, Finn Kensing and Keld Bødker

En IT-forundersøgelse strækker sig fra den første idé om en forandring, til der er udviklet en gennemarbejdet vision for den samlede forandring, som udgangspunkt for en udbudsforretning.

Denne bog præsenterer "MUST-metoden", som gennem 10 år er blevet udviklet og afprøvet af forfatterne, i samarbejde med en række danske og amerikanske...

Read more

En IT-forundersøgelse strækker sig fra den første idé om en forandring, til der er udviklet en gennemarbejdet vision for den samlede forandring, som udgangspunkt for en udbudsforretning.

Denne bog præsenterer "MUST-metoden", som gennem 10 år er blevet udviklet og afprøvet af forfatterne, i samarbejde med en række danske og amerikanske virksomheder.

Erfarne IT-praktikere og undervisere mener om metoden:

- At den dækker alle relevante aspekter af en forundersøgelse
- At den tilbyder simple og effektive teknikker samt introducerer beskrivelsesværktøjer uden formalismer, som kan involvere faglige eksperter, der ikke nødvendigvis har stor erfaring med IT-projekter
- At den sikrer bedre forankring af visionerne
- At den hjælper projektlederen til at planlægge og styre forundersøgelsen hensigtsmæssigt og struktureret.
- At den hjælper til at få ledelsen involveret, ikke kun i passive "godkendelser", men som aktive deltagere i processen
- At den tilbyder konkrete anvisninger på at engagere de ansatte i en forundersøgelse
- At den fungerer som middel til at præsentere og forklare processen for kunder
- At den bryder med tidligere projekters store afhængighed af for detaljerede specifikationer som grundlag for udbudsforretningen
- At den kan benyttes i undervisning på flere niveauer, både ved introducerende værktøjsbaserede kurser, som metodisk grundbog i projektarbejde og i avancerede kurser inden for IT-strategi.

Metoden bygger på den nyeste systemudviklingsforskning, hvor IT-projekter konsekvent anskues i et forretningsorienteret perspektiv, hvor ledelse og ansatte aktivt deltager i hele projektet, hvor førstehåndskendskab til brugernes arbejdspraksis udgør en vigtig del af forudsætningerne for visioner om forandring, og hvor der fokuseres på, at resultaterne forankres hos alle berørte interessenter.

Forfatterne forsker og underviser i datalogi på Roskilde Universitetscenter og IT-højskolen i København.

"Der er kun skrevet få bøger på dansk om emnet, og det er meget prisværdigt at se en gennemarbejdet bog, der forsøger at etablere et begrebsapparat for IT-forundersøgelser. (...)Bogen har mange kvaliteter og kan så absolut anbefales til alle i målgruppen der ønsker inspiration og en referencebog for emnet." - Erik Westermann, Dataposten

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2000), 
332 pages
Price
398,-
ISBN 9788759308547

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.