Problemløsende kampagner | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Problemløsende kampagner

Når kommunikation flytter viden, holdninger og handlinger

Kampagner, der bidrager til at løse komplekse samfundsproblemer, er vigtigere end nogensinde. Tænk på Sundhedsstyrelsens oplysningsindsats under coronapandemien eller trafikkampagner fra Rådet for Sikker Trafik. Det er eksempler på problemløsende kampagner, som skal flytte viden, holdninger og handlinger hos relevante målgrupper. For første...

Read more

Kampagner, der bidrager til at løse komplekse samfundsproblemer, er vigtigere end nogensinde. Tænk på Sundhedsstyrelsens oplysningsindsats under coronapandemien eller trafikkampagner fra Rådet for Sikker Trafik. Det er eksempler på problemløsende kampagner, som skal flytte viden, holdninger og handlinger hos relevante målgrupper. For første gang bliver kampagnetypen behandlet selvstændigt på dansk i denne bog.

PROBLEMLØSENDE KAMPAGNER er en ny grundbog om den særlige kommunikationsdisciplin at planlægge kampagner, der kan løse samfundsmæssige problemer. Det er en krævende kampagnetype, som bygger på teoretiske refleksioner, systematiske analyser og et solidt planlægningsarbejde. Derfor udstyrer bogen læseren med den nødvendige viden til at udvikle og gennemføre problemløsende kampagner.

Bogen giver hjælp til seks konkrete faser i planlægningen af problemløsende kampagner:

  • Situationsanalyse
  • Målgruppeanalyse
  • Strategi
  • Løsning
  • Udrulning
  • Evaluering

PROBLEMLØSENDE KAMPAGNER henvender sig især til studerende på videregående uddannelser, der skal udvikle, tilrettelægge og håndtere kampagner med et socialt sigte. Den er også relevant for kommunikationsmedarbejdere og -ansvarlige, som fx søger inspiration til at skabe struktur i kampagneplanlægningen og arbejdet med kampagnemål, målgrupper, udformning af budskab, koncept, samarbejde, evaluering og meget mere. Bogen er kort sagt også en håndbog om problemløsende kampagner – fra teori til praktisk planlægning.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
302 pages
Price
370,-
ISBN 9788759338803
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
302 pages
Price
333,-
ISBN 9788759340721

Aditional information

Forord 9

Indledning 13

Del 1. Definitionen på problemløsende kampagner

1. Genren problemløsende kampagner er særlig 21
    Problemløsende kampagner er strategisk kommunikation 21
    Problemløsende kampagner løser fællesskabets problemer 25
    Problemløsende kampagner kan ikke stå alene 27
    Nutidens samfund kalder på problemløsende kampagner 29
    En systematisk planlægning i seks faser 34
    Kapitlets hovedpointer 35
    Tænk videre … 36

2. Otte kendetegn ved problemløsende kampagner 37
    1. Problemstillingen er kompleks 38
    2. Afsenderen er legitim og troværdig 39
    3. Målgruppen er svær at nå 41
    4. Budskabet griber (forstyrrende) ind i målgruppens liv 43
    5. Aktiviteter og medier er på pletten 46
    6. Tilpasning, mens kampagnen ruller 48
    7. Effekten er lille – og det er ok 50
    8. Der er altid et næste skridt 52
    Kapitlets hovedpointer 55
    Tænk videre … 56

Del 2. Fundamentet for planlægningen af problemløsende kampagner

3. Kampagnemål 59
    Et hierarki af mål – fra slutmål til adfærdsmål til kommunikationsmål 60
    De kommunikative mål 62
    Analysen udpeger de kommunikative mål 67
    Kapitlets hovedpointer 82
    Tænk videre … 82

4. Strategiske målgrupper 83
    Målgruppebetegnelser 83
    Hvorfor flere målgrupper? 86
    Målgruppe og kampagnemodtagere 89
    Opinionsledere 95
    Innovationstyper 97
    Kapitlets hovedpointer 104
    Tænk videre … 105

5. Forandring af viden, holdning og handling 107
    Stages of Change – den transteoretiske model 108
    Overtalelsesstrategier 120
    Alle tre retninger er relevante 129
    Kapitlets hovedpointer 130
    Tænk videre … 130

6. Tæt på målgrupperne 131
    Fra de berørte til slut-, dørvogter-, medie- og beslutningsmålgrupper 132
    Eksisterende viden om generelle kendetegn ved målgrupper 139
    Egne undersøgelser af unikke forhold 148
    Kapitlets hovedpointer 155
    Tænk videre … 155

7. Budskaber og kampagnekoncept 157
    Situations- og målgruppeanalysen er udgangspunktet 158
    Budskabet 159
    Den problemløsende kampagne argumenterer 168
    Koncept 177
    Kapitlets hovedpointer 182
    Tænk videre … 183

8. Kontaktpunkter og medier 185
    Kommunikationsformer 185
    Kontaktpunkter, sammenhænge og steder 191
    Medieplatforme – egne, andres, købte og delte 195
    Kampagnens samlede aktivitetsspor 203
    Kapitlets hovedpointer 205
    Tænk videre … 206

9. Budget, tid og kontekst 207
    Budget 207
    Tid 214
    Kontekst 219
    Kapitlets hovedpointer 222
    Tænk videre … 223

10. Evaluering af kampagnens effekt 225
    Evalueringsinteresser 226
    Evalueringen følger op på kampagnemål 234
    Evalueringens undersøgelsesdesign 239
    Kapitlets hovedpointer 249
    Tænk videre … 250

Del 3. Planlægningen af problemløsende kampagner

11. Samarbejde og planlægningsproces 253
    Planlægningsarbejdets vilkår 253
    Organisering 257
    Teamets sammensætning 261
    Samarbejdsformer 265
    Planlægningens paradoks 268
    Kapitlets hovedpointer 274
    Tænk videre … 275

12. Planlægningens seks faser 277
    Planlægningsarbejdet begynder med en opgavebeskrivelse 279
    Fase 1. Situationsanalyse 280
    Fase 2. Målgruppeanalyse 282
    Fase 3. Strategi 286
    Fase 4. Løsning 291
    Fase 5. Udrulning 294
    Fase 6. Evaluering 297

Litteratur 299

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.