Onlineundervisning | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Onlineundervisning

En praksisnær guide til planlægning, gennemførelse og evaluering

Hvordan engagerer du dine studerende online? Hvordan planlægger du onlineundervisning? Hvordan får du de studerende til at arbejde sammen i et digitalt undervisningsmiljø, og hvilke teknologier skal du bruge?

Onlineundervisning handler ikke kun om at sætte strøm til undervisningen. Uanset om undervisningen udelukkende foregår online, eller...

Read more

Hvordan engagerer du dine studerende online? Hvordan planlægger du onlineundervisning? Hvordan får du de studerende til at arbejde sammen i et digitalt undervisningsmiljø, og hvilke teknologier skal du bruge?

Onlineundervisning handler ikke kun om at sætte strøm til undervisningen. Uanset om undervisningen udelukkende foregår online, eller digitale elementer indgår i et fysisk undervisningsmiljø, så kræver tilrettelæggelsen af undervisningen indsigt i, hvad der engagerer de studerende. Bogen guider undervisere gennem de valg, der skal træffes.

Onlineundervisning præsenterer metoder, skemaer og tjeklister til at skabe gode onlineforløb og -aktiviteter. Bogen viser, hvordan man som underviser kan sætte den studerende i centrum igennem alle undervisningsfaser – fra planlægningsfasen over gennemførelsesfasen og til evalueringsfasen.

Bogen er primært en praksisnær guide til undervisere på de videregående uddannelser og pædagogiske konsulenter. Den henvender sig dog til alle, der mangler inspiration til onlineundervisning, har behov for eller lyst til at forbedre egen praksis, eller som skal undervise online for første gang.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
127 pages
Price
170,-
ISBN 9788759338551
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
127 pages
Price
153,-
ISBN 9788759340714

Aditional information

Forord 7

KAPITEL 1
Hvad er onlineundervisning? 9
Synkron og asynkron undervisning 11
Tre eksempler på onlineundervisning 15
Studentercentreret undervisning 17
Fordele ved onlineundervisning 19
Udfordringer ved onlineundervisning 21

KAPITEL 2
Underviserens roller 25
Otte roller 25
Andre ressourcepersoner 29

KAPITEL 3
Design og planlægning af onlineundervisning 31
En designtilgang til undervisning 31
Planlægning og design af undervisningsforløb 35
Planlægning og design af aktiviteter i og uden for timerne 40
Planlægning og design af centrale aktiviteter 41
Planlægning og design med afsæt i læringsoplevelsen 43

KAPITEL 4
Valg af teknologi, form og layout 45
Valg af teknologi 45
Menustruktur 49
Tre layoutprincipper 50
Video, audio og billeder 53

KAPITEL 5
Før, under og efter onlineundervisningen 57
Før 57
Under 67
Efter 82

KAPITEL 6
Udvikling af egen onlineundervisning 85
Tre tilgange 85
Undersøgelse af onlineundervisning 87

KAPITEL 7
Inspirationskatalog 95
Åbneaktiviteter 96
Ordneaktiviteter 104
Lukkeaktiviteter 112

EPILOG
Fem udviklingstendenser 119

APPENDIKS
Den digitale værktøjskasse 121

Litteraturliste 123

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.