Narrativ skoleledelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Narrativ skoleledelse

International skoleforskning viser, at ledelsens aktive deltagelse i evaluering og udvikling af skolens undervisning og pædagogik har afgørende betydning for elevernes resultater. Den seneste folkeskolereform markerer store forventninger til ledelsens rolle i et kvalitetsløft af skolen.

En folkeskoles ledelse kan ikke løfte opgaven alene, men må...

Read more

International skoleforskning viser, at ledelsens aktive deltagelse i evaluering og udvikling af skolens undervisning og pædagogik har afgørende betydning for elevernes resultater. Den seneste folkeskolereform markerer store forventninger til ledelsens rolle i et kvalitetsløft af skolen.

En folkeskoles ledelse kan ikke løfte opgaven alene, men må facilitere et bredt samarbejde. Dette kræver indsigt i en mangfoldighed af forskellige læringsmiljøer, professioner og deres faglige selvfortællinger. Det er ledelsens opgave at understøtte og fremme den røde tråd i en skoles virksomhed og skabe en sammenhængende fortælling, der kan favne og inspirere såvel medarbejdere, elever, forældre som lokalsamfund.

I fortællingen om effektiv skoleledelse indgår i dag kompetencer til at lede mål- og resultatstyringsprocesser samt evaluerings- og feedbackprocesser. Styrker og faldgrupper ved mål- og resultatstyring behandles indgående igennem bogen, ligesom der sættes fokus på centrale dilemmaer i aktuel skoleledelse, fx omkring inklusion, kontrol og forældreinddragelse.

Narrativ skoleledelse bringer analyser og praksiseksempler fra ledelsens hverdag i den kommunale folkeskole.

Contributors: Mads Hermansen
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2016), 
218 pages
Price
89,-
ISBN 9788759324059
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
218 pages
Price
266,-
ISBN 9788759328347

Aditional information

Forord 11

Mads Hermansen

Indledning 13

Fortælling og fortolkning 13

Fortællinger om ledelse fortælling som analytisk begreb 13

Om ledelsesstrategi og målstyring 14

Fortælling og handling konstruktion af virkeligheden 17

Når tradition og ledelseshverdag gør modstand 18

KAPITEL 1

Nye fortællinger om folkeskolen 21

Indledning 21

Fortællinger om skoleledelse 24

Skoleledelse som oplyst enevælde 26

Administratoren 29

Supervisoren 31

Facilitatoren 35

Skoleledelse i team 38

KAPITEL 2

Læringsledelse i folkeskolen 41

Faglige selvfortællinger om ledelse af skolens faggrupper 41

Indledning om fagfolk 41

Faglige narrativer som fortællegenre og ledelsesudfordring 44

Faglige narrativer i lærerarbejdet 45

Læreren som den gode hyrde 46

Ledelse af de gode hyrder i folkeskolen 47

Ledelse af lærerteam i folkeskolen 50

Faglige narrativer i pædagogarbejdet 54

Hjælpelærerens faglige narrativ 55

Ledelse af skolepædagoger som hjælpelærere 56

Socialpædagogens faglige narrativ 58

Ledelse af skolepædagoger som socialpædagoger 59

KAPITEL 3

Evaluering i folkeskolen 61

Om faglig refleksion 61

Indledning 61

Observerende systemer og skoleledelse 63

Læreres og pædagogers fortællinger en model for narrativ skoleledelse 66

Om refleksive processers spilleregler og det magiske rum 67

Eksemplarisk læring faglig refleksion af anden orden 70

Når lederen vil blande sig i arbejdet 72

Iscenesættelse af usædvanlige læreprocesser i folkeskolen 74

Evidens om effektmåling i folkeskolen 77

Det fornødne hvordan komme i gang med evaluering? 82

Mål og resultatstyring i praksis 84

Mål- og resultatstyring et skoleeksempel 85

Povl Erik Wolff

Indledning 85

Bakkeskolen som en LEAN-organisation start 2010 85

PDCA kvalitetscirklen 86

Gameplanen 87

Kaizentavlen 88

5S-metoden 89

Eksempel på målopfyldelsesskema (eksemplarisk princip) 92

LEAN som eksempel på mål- og resultatstyring evaluering og resultater 93

Sammenfattende om LEAN på Bakkeskolen 95

Om brug af data i skolen som organisation 95

Et eksempel 97

Teamkonferencer 97

Nationale test 97

Testoversigt (frivillige uden kryds obligatoriske med kryds) 98

Undervisningseffekt og testresultater 98

Program for læringsledelse fælles udviklingsprojekt i 13 kommuner 99

Programmet er baseret på fire indsatser 100

Eksempel på elevspørgsmål 101

Feedback (spørgeskema, elev) 101

Ledelsen 102

Lærere og pædagoger 103

Teamkoordinatorer 104

Ledelsens dialogbaserede udviklingssamtaler 104

Handle- og implementeringsplan (udarbejdet af Bakkeskolens ledelse februar 2016) feedback og klasserumsledelse 105

KAPITEL 4

Ledelse og samarbejde i den åbne skole 107

Indledning 107

Facilitering af skolens samarbejde med den kommunale socialforvaltning 111

Om forskel som ressource narrativ ledelse 111

Opmærksomhedspunkter for facilitering af den åbne skoles samarbejde 116

Hvem skal lede den åbne skoles partnerskaber? 120

Fortravlede ledere tidsnødens paradoks 122

Afsluttende bemærkninger om valg af partnerskaber i den åbne skole 124

At lede opad i skoleforvaltningen folkeskolens styring 126

KAPITEL 5

Inklusionsledelse i folkeskolen 133

Indledning 133

Inklusion i folkeskolen målsætninger og udvalgte statusresultater 135

Inklusionsdilemmaet i folkeskolen udfordringer for skoleledelse 138

Inklusionsledelse 140

Organisationsledelse om udstedelse af inklusionsgaranti 145

Afsluttende bemærkninger om ledelse af inklusion i folkeskolen 148

KAPITEL 6

Lederstemmer fra folkeskolen 153

Indledning 153

Præsentation af de interviewede skoleledere og deres skoler 154

At være skoleleder og forvaltningsleder roller og dilemmaer 155

Om dokumentation og måling af skolens virksomhed målstyret undervisning 157

At udøve pædagogisk ledelse mellem hjælp og kontrol 160

Ledelse af forskellige professionskulturer fortolkning og oversættelse 163

Ledelse af inklusion i folkeskolen narrativ ledelse 167

Ledelse i den åbne skole 169

Teamorganisering i folkeskolen 173

Afsluttende om folkeskolens samarbejde med den kommunale socialforvaltning 176

KAPITEL 7

Styring af folkeskolens samarbejde med forældre 179

Indledning 179

Styring af folkeskolens forældresamarbejde 182

Modledelse i folkeskolen forældremagt 185

Tydelig skoleledelse 188

Dobbeltbinding i skole-hjem-samarbejdet 190

Narrativ ledelse og folkeskolens forældresamarbejde 193

Afsluttende om narrativ ledelse og styring af folkeskolens forældresamarbejde 197

Afslutning 199

BILAG

Interviewguide tre skoleledere 207

Litteratur og referencer 209

Interviews 213

Stikordsregister 215

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.