Metode i normativ politisk teori | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Metode i normativ politisk teori

Mange studerende oplever normativ politisk teori som en særdeles vanskelig disciplin inden for statskundskab og samfundsfag. Det skyldes dels, at disciplinen benytter andre metoder end resten af statskundskaben, dels at der har manglet en god introduktion til disse.

Metode i normativ politisk teori råder bod på dette ved at introducere til, hvordan...

Read more

Mange studerende oplever normativ politisk teori som en særdeles vanskelig disciplin inden for statskundskab og samfundsfag. Det skyldes dels, at disciplinen benytter andre metoder end resten af statskundskaben, dels at der har manglet en god introduktion til disse.

Metode i normativ politisk teori råder bod på dette ved at introducere til, hvordan man kan gå frem, når man vil lave teoretiske undersøgelser, og ved at præsentere læseren for konkrete analyseredskaber som argumenter og hypotetiske cases.

Derudover giver bogen en introduktion til og kritisk diskussion af nogle af de særlige metodiske tilgange, problemstillinger og udfordringer, som præger nutidens litteratur indenfor normativ politisk teori.

Fokus i bogen er især på metoden i den anglo-amerikanske analytiske tradition.

Metode i normativ politisk teori er tænkt som en introduktion til studerende på landets universiteter, men kan også anvendes af forskere, undervisere og færdiguddannede, som ønsker en god indføring i denne metode.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
264 pages
Price
75,-
ISBN 9788759319628
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
264 pages
Price
293,-
ISBN 9788759327340

Aditional information

Forord 11

Kapitel 1 · Indledning 13

Rasmus Sommer Hansen og Søren Flinch Midtgaard

DEL I · STRATEGI, REDSKABER, BEGRUNDELSE

Kapitel 2 · Metode i normativ politisk teori 21

Rasmus Sommer Hansen

1. Indledning 21

2. Problemafklaringsfasen 24

3. Principformuleringsfasen 26

4. Dataindsamlingsfasen 29

5. Teoretiseringsfasen 36

6. Anvendelsesfasen 40

7. Argumenter 41

8. Standardisering af argumenter 45

9. Nødvendige og tilstrækkelige betingelser 52

10.  En argumentationsanalyse af cases og analogier 59

11.  Definitioner 64

12.  En begrundelse for metoden 70

13.  Afrunding 78

DEL II · FORSKELLIGE BELYSNINGER AF METODE I NORMATIV POLITISK TEORI

A. Metode i substantielle debatter

Kapitel 3 · Kontekstualistisk politisk teori 85

Sune Lægaard

1. Indledning 85

2. Kontekstualisme og reflekteret ligevægt 86

3. Multikulturalisme og kontekstualisme 88

4. Eksisterende positioner 90

5. En kontekstualistisk analyse: Religiøse minoriteters stilling i Danmark 96

6. Afrunding 99

Kapitel 4 · Lighedsteorier og metode 101

Søren Flinch Midtgaard

1. Indledning 101

2. Lighedsteorier og egalitaristiske indvendinger 102

3. Lighedsteorier og ikke-egalitaristiske indvendinger I (andre værdier) 104

4. Lighedsteorier og ikke-egalitaristiske indvendinger II (realiserbarhed) 107

5. Indvendinger og alternative metoder 109

6. Afrunding 110

B. Politisk teoris offentlige rolle

Kapitel 5 · Aktivistisk politisk teori 115

David V. Axelsen

1. Indledning 115

2. Aktivistisk politisk teori: Hvad er problemet? 116

3. Aktivisme i politisk-teoretiske debatter 118

4. Aktivistisk politisk teori og reflekteret ligevægt 124

5. Afrunding 128

Kapitel 6 · Reflekteret ligevægt og den offentlige debat 131

Thomas Søbirk Petersen

1. Indledning 131

2. Hvorfor deltage i den offentlige debat? 133

3. Fire minimumskrav 135

4. Afrunding 144

Kapitel 7 · Revisionisme i anvendt etik 145

Kristian Høyer Toft

1. Indledning 145

2. Singer og euthanasi som eksempel på revisionisme 146

3. Anvendt etik og normativ politisk teori 148

4. Anvendt etik, instrumentalisme og top-down -metoden 150

5. Kritik af top-down-metoden 152

6. Bottom-up-metoden i anvendt etik 153

7. Reflekteret ligevægt som integreret metode 155

8. Sandhed og moralske intuitioner i reflekteret ligevægt 157

9. Afrunding 159

C. Begrebsanalyse og værditeori

Kapitel 8 · Begrebsanalyse i politisk teori 163

Kasper Lippert-Rasmussen

1. Indledning 163

2. Termer, begreber og begrebs -historie 164

3. Begrebsanalysens karakter 165

4. Beskrivende og foreskrivende begrebsindhold 170

5. Politisk teori uden begrebsanalyse? 173

6. Essentielt omstridte begreber 174

7. Besynderlige tankeeksempler 180

8. Afrunding 183

Kapitel 9 · Værditeoriens metode 185

Nils Holtug

1. Indledning 185

2. Hvad er værditeori? 186

3. Reflekteret ligevægt og isolationsmetoden 190

4. Fordelingsretfærdighed 193

5. Afrunding 198

Kapitel 10 · Perfektionisme i normativ politisk teori 199

Lasse Nielsen

1. Indledning 199

2. Tre typer af perfektionisme 200

3. Perfektionisme og metode 202

4. Top-down-perfektionisme 203

5. Bottom-up-perfektionisme 209

6. Afrunding 212

D. Hinsides reflekteret ligevægt?

Kapitel 11 · Eksperimentel filosofi, moralske intuitioner og metodologi 217

Jesper Ryberg

1. Indledning 217

2. Tværkulturelle variationer 219

3. Variationer på tværs af køn 220

4. Intrapersonelle variationer 221

5. Intuitioner og metodologi 224

6. Afrunding 227

Kapitel 12 · Reflekteret ligevægt: Problemet med meta-begrundelse 229

Klemens Kappel

1. Indledning 229

2. Hvad er reflekteret ligevægt? 229

3. Udfordringer til reflekteret ligevægt 237

4. Afrunding 246

Forfatterpræsentationer 249

Litteratur 253

Indeks 263

Statskundskab, samfundsfag, offentlig administration og lignende samfundsvidenskabelige uddannelser. 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.