Lokaldemokrati på spil | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Lokaldemokrati på spil

Et casestudie af et dansk kommunalvalg

Hvordan er tilstanden i det danske lokaldemokrati? Det spørger vi gerne hinanden om hvert fjerde år, når det er tid til kommunalvalg. Men spørgsmålet er relevant til alle tider - også mellem valgene. Lokaldemokrati er nemlig mere end blot et valg og en valghandling. Derfor kan stemmeprocenten alene ikke give os et svar.

Hvad et velfungerende...

Read more

Hvordan er tilstanden i det danske lokaldemokrati? Det spørger vi gerne hinanden om hvert fjerde år, når det er tid til kommunalvalg. Men spørgsmålet er relevant til alle tider - også mellem valgene. Lokaldemokrati er nemlig mere end blot et valg og en valghandling. Derfor kan stemmeprocenten alene ikke give os et svar.

Hvad et velfungerende lokaldemokrati mere præcist er, og hvilke veje der fører derhen, er der langt fra enighed om. Når politikere, borgere, embedsfolk og medier kommunikerer om lokaldemokratiske anliggender, kommer forskellige og til dels konfliktende forståelser af lokaldemokratiet således til syne. Disse forskelle er centrale for indblikket i, hvordan det står til i det lokale demokrati, og hvor der er brug for særlig opmærksomhed.  

Lokaldemokrati på spil giver et nuanceret billede af det danske lokaldemokrati ud fra et sociologisk og kommunikationsfagligt perspektiv, hvor borgere, politikere og embedsmænds samtaler om lokaldemokrati såvel som mediernes dækning er i fokus. Bogen har Næstved Kommune som case og bygger på et omfattende feltarbejde i perioden omkring kommunalvalget i 2013.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
238 pages
Price
260,-
ISBN 9788759330050
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
238 pages
Price
191,-
ISBN 9788759331088

Reviews

Press

Read more

Press

Hvordan har det danske lokaldemokrati det? . Netop det spørgsmål forsøger Pernille Almlund og Nina Blom Andersen at svare på, og svaret, de kommer med, er særdeles vellykket.

Bogen er i høj grad relevant, forklarende og inspirerende læsning.

Read less

Aditional information

Indhold

Forord 9

Kapitel 1
Introduktion 11
  Kommunikation om demokrati 12
  Næstved Kommune 15
  Elementerne i feltarbejdet 17
  Teoretiske indfaldsvinkler 20
  Hvad studiet kan fortælle 22
  Bogens kapitler 25

Kapitel 2
Et borgmestervalg 27
  At være grebet af spillet 28
  Spillet handler om politisk kapital 30
  Vælgermøder i valgkampen 31
  Valgplakater i valgkampen 35
  Borgmestervalg i medierne 40
  Politisk kapital i valgkampen 45
  Vinderen af spillet blev 55

Kapitel 3
Land og by 57
  Sammenlægning er sundt 58
  Der er fordele og ulemper ved en sammenlægning 61
  En stor kommune er en trussel mod sammenhængskraften 63
  Ritualer til at leve med sammenlægningen 68
  Grænser mellem områder i kommunen 74
  I eller vi 80
  Kommunen består af mange mennesker og områder 82
  Grænser og forskelle er et faktum 83

Kapitel 4
Demokratikampagner 85
  Get-Out-The-Vote-traditionen 87
  Skub i demokratikampagnerne 91
  Lokalpolitikerne om kampagnerne 102
  Borgerne om kampagnerne 104
  Legitimering frem for involvering 107

Kapitel 5
Administration og embedsmænd i lokaldemokratiet 111
  Lovgivningsmæssige rammer for embedsførelse 112
  Snitfladen som paradoks 119
  Politik og demokrati som en udfordring i administrationens arbejde 121
  Politikere om embedsværket 129
  Borgere om embedsværket 134
  Medier om embedsværket 137
  Embedsværket tager del i det politiske system 141

Kapitel 6
Forståelser af lokaldemokrati 143
  Borgernes forbrug af politik 144
  Politikernes produktion af politik 165
  Indimellem mødes enderne 176
  Sådan bliver retningen sat 178

Kapitel 7
Deltagelse i lokale processer 181
  To traditioner for medborgerskab 182
  Politikernes syn på borgernes deltagelse 183
  Borgernes former for deltagelse 187
  Ressourcer som forudsætning for deltagelse 200
  Vær klar med din indsats og forbered dig på at tabe 210

Kapitel 8
Lokaldemokratiske udfordringer 215
  Borgmesterkampagne i lyset at usikkerhed 216
  Embedsværkets demokratiske indsats 218
  By og land i det politiske arbejde 221
  Politikere definerer den gode demokratiske borger 223

Referencer 227

Indeks 237

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.