Kompendium i Kardiologi | Samfundslitteratur

Search form

Content section

Kompendium i Kardiologi

Kompendium i Kardiologi præsenterer og belyser de fundamentale principper inden for det kardiologiske speciale. Gennem en struktureret tilgang, er kompendiet udformet til at formidle sygdomsforståelse på en overskuelig måde ved hjælp af en samling af illustrationer, flowcharts samt opsummerende skemaer og tabeller.

Målgruppen for dette kompendium...

Read more

Kompendium i Kardiologi præsenterer og belyser de fundamentale principper inden for det kardiologiske speciale. Gennem en struktureret tilgang, er kompendiet udformet til at formidle sygdomsforståelse på en overskuelig måde ved hjælp af en samling af illustrationer, flowcharts samt opsummerende skemaer og tabeller.

Målgruppen for dette kompendium er primært studerende indskrevet på de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved danske universiteter, og tager udgangspunkt i de kliniske fag på Københavns Universitet.

Kompendiet omfatter en teoretisk beskrivelse af den kardiologiske tilgang til patientundersøgelser, inklusiv en vejledning i læsning og fortolkning af elektrokardiogrammer samt en guide til korrekt udførelse af hjertelungeredning.

Relevante beskrivelser af thoraxkirurgiske indgreb og deres respektive postoperative forløb illustreres og beskrives trinvist. De kliniske afsnit udfolder sygdomslæren inden for kardiologien med en gennemgang af patofysiologiske processer, symptomer og objektive fund samt tilhørende behandlingsstrategier.

Kompendium i Kardiologi tjener som et værdifuldt supplement til undervisningen på de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved danske universiteter inden for det komplekse felt af hjertekarsygdomme.

Publisher: Kompendieforlaget
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2026), 
100 pages
Price
145,-
ISBN 9788771731583

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.