Tekster til organisationsanalyse | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Tekster til organisationsanalyse

Tine Murphy (red.) og Christian Frankel (red.)

Tekster til organisationsanalyse samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Forfattere som Max Weber, Frederick W. Taylor, James G. March, Edgar H. Schein, Henry Mintzberg og Karl E. Weick indgår mange steder som fast pensum på organisationsfag, og er her de samlet i én bog. Tilsammen tilbyder teksterne afsæt for analyser af en lang...

Læs mere

Tekster til organisationsanalyse samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Forfattere som Max Weber, Frederick W. Taylor, James G. March, Edgar H. Schein, Henry Mintzberg og Karl E. Weick indgår mange steder som fast pensum på organisationsfag, og er her de samlet i én bog. Tilsammen tilbyder teksterne afsæt for analyser af en lang række aspekter af organisationer, såsom struktur, kultur, ledelse, beslutningsprocesser, magt og sensemaking. 

Teksterne er udvalgt, skåret til og introduceret med det formål at gøre organisationsteoretiske begreber og deres analytiske anvendelsesmuligheder tydelige. Hvis vi i vores organisationsanalyser ikke er tydelige i vores begrebsanvendelse, er det svært at vide, hvad vi taler om. 

Tekster til organisationsanalyse samler ikke bare nyere men også klassiske tekster, simpelthen fordi klassiske tekster stadig er relevante for at forstå organisationer i dag. Målet med tekstsamlingen er at sætte læseren i stand til at gennemføre egne analyser og skrive projekter med afsæt i teksterne. Derfor bliver alle teksterne i samlingen introduceret.

 Introduktionerne:

  • fremhæver væsentlige pointer fra teksterne
  • sætter teksterne i forhold til hinanden og deres historiske kontekst
  • viser, hvordan teksterne adskiller sig fra hinanden i det, som de forsøger at opnå med deres analyser, hvad enten det er at maksimere effektivitet eller at forstå de processer, hvorigennem aktører skaber mening
  • illustrerer med en gennemgående case fra sportsverdenen, hvordan de forskellige tekster inviterer til fokus på forskellige organisatoriske aspekter
  • giver forslag til, hvilke undersøgelsesspørgsmål man med afsæt i de enkelte tekster kunne stille i et projekt
  • formulerer en række forståelsesspørgsmål til teksterne, som kan hjælpe studerende og undervisere med at bearbejde teksterne
  • inviterer læseren til at øge sin læring ved at trække på sine egne arbejdserfaringer ved under hvert tema at rejse en række spørgsmål under overskriften Hvad siger dine erfaringer?

Tekstsamlingen er en kompagnon til bogen Organisationsanalyse (Frankel & Schmidt, 2012): www.samfundslitteratur.dk/bog/organisationsanalyse. Det vil sige, at de to bøger bedst læses sideløbende for at få det fulde udbytte af introduktionerne og ekstramaterialet til tekstsamlingen.

Sammen med bogen får du adgang til et interaktivt website på oa.samfundslitteratur.dk. På sitet ligger der quizzer, som tester din viden om teksterne og din forståelse af, hvordan man anvender den viden i konkrete organisationer. Du kan vælge at quizze med fokus på én tekst eller med fokus på, om du har forstået teksterne i forhold til hinanden. Du kan også simulere en eksamenssituation med en hel multiple choice-eksamen bestående af adskillige spørgsmål. Du får din karakter med det samme og kan følge udviklingen i dine scorer over tid.

Bogens målgruppe er studerende, som er optagede af virksomheder, organisering og ledelse.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2016), 
577 sider
Vejl. Pris
688,-
ISBN 9788759327432
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2016), 
577 sider
Vejl. Pris
834,-
ISBN 9788759329085
Multimedie (Online produkt)
1. udgave (2017)
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759303344

Yderligere information

OMRÅDE 1

Organisationsstruktur 19

1. TEMA

Arbejdsprocesser 21

The Principles of Scientific Management 25

Taylor (2011 (1916))

Decoding the DNA of the Toyota Production System? 43

Spear & Bowen (1990)

2. TEMA

Arbejdets organisering 63

I hvilken forstand? 66

Frankel & Schmidt (2013)

3. TEMA

Administrative Principles 77

Notes on the Theory of Organization 80

Gulick (1937)

The Proverbs of Administration 105

Simon (1946)

4. TEMA

Formel/uformel organisationsstruktur 121

Servants of Power 124

Baritz (1960)

Management and the Worker 157

Roethlisberger & Dickson (1939)

The Functions of the Executive 174

Barnard (1938)

5. TEMA

Organisationsstruktur og omgivelser 189

Structure in 5 s: A Synthesis of the Research on Organization Design 193

Mintzberg (1980)

Konfigurationsteorien 221

Knudsen & Vikkelsø (2014)

Ordering Systems 224

Schmidt & Wagner (2003)

OMRÅDE 2

Organisationskultur 231

6. TEMA

Funktionalistisk kulturanalyse 233

Defining Organizational Culture 236

Schein (2005 (1993))

The Three Levels of Culture 247

Schein (2010)

Funktionalistisk kulturanalyse 257

Schultz (1990)

7. TEMA

Symbolsk og praksis-fokuseret kulturanalyse 283

Organizational Culture: Mapping the Terrain 287

Martin (2002)

Cultures in Organizations: Three Perspectives 306

Martin (1992)

Kultur: Bidrag og centrale begreber 344

Schultz (2014)

Culture: A Sociological View 353

Becker (1982)

OMRÅDE 3

Beslutninger 367

8. TEMA

Klassiske teorier om beslutninger i organisationer 369

The Science of Muddling Through 373

Lindblom (1959)

The Business Firm as a Political Coalition 390

March (1962)

9. TEMA

Nyere teorier om beslutninger i organisationer 395

Skraldespandsmodeller af beslutningstagen i organisationer 398

March & Olsen (2008 (1986))

Beslutninger som artefakter 424

March (2005)

OMRÅDE 4

Magt 429

10. TEMA

Organisering af magtrelationer 431

Herredømmets sociologi 434

Weber (2003 (1922))

OMRÅDE 5

Incitament og meningsskabelse 451

11. TEMA

Incitament og meningsskabelse 453

Introduktion til syv karakteristika ved sensemaking 456

Murphy (2015)

Exit, Voice, and Loyalty 476

Hirschman (1970)

OMRÅDE 6

Ledelse 487

12. TEMA

Ledelse af organisationer 489

Rolle 493

Aubert (1980)

The Span of Control og One Master 495

Gulick (1937)

The Manager s job: Folklore and Fact 499

Mintzberg (1975)

Kultur og ledelse 526

Schein (1986)

OMRÅDE 7

Virksomheden 557

13. TEMA

Virksomhed 559

Virksomheden 560

Frankel & Schmidt

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.