Indledning til filosofiske studier | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Indledning til filosofiske studier

Indledning til filosofiske studier handler om erkendelse, mening og sandhed. Begreber der alle ligger til grund for videnskabelig tænkning.

Baseret på et livs studier af erkendelse og sprogfilosofi skitserer Arne Thing Mortensen et sprogfilosofisk udgangspunkt, der er tænkt som indledning til de problemer, der knytter sig til videnskabelig...

Læs mere

Indledning til filosofiske studier handler om erkendelse, mening og sandhed. Begreber der alle ligger til grund for videnskabelig tænkning.

Baseret på et livs studier af erkendelse og sprogfilosofi skitserer Arne Thing Mortensen et sprogfilosofisk udgangspunkt, der er tænkt som indledning til de problemer, der knytter sig til videnskabelig erkendelse.

I sit arbejde med filosofi har Arne Thing Mortensen undervist mange generationer af nye studerende, som havde brug for klare formuleringer af, hvad filosofi, erkendelse og videnskab handler om. Indledning til filosofiske studier sammenfatter, hvad man som minimum må forstå for at kunne deltage frugtbart i den filosofiske debat.

Forlag: Roskilde Universitetsforlag
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2013), 
91 sider
Vejl. Pris
98,-
ISBN 9788778673954
E-bog (LIX)
1. udgave (2013), 
91 sider
Vejl. Pris
82,-
ISBN 9788778674623

Yderligere information

Forord · 7

Tre strukturalistiske teser · 9

Saussure og Hjelmslev · 9

Fra naturalisme til strukturalisme · 10

Udtryk og indhold · 12

Tegnets arbitraritet · 14

System bag forløbet · 16

Sprog · 21

Temporalier og universalier · 21

Sprog som struktur og som handling · 23

Det refleksive dagligsprog · 27

Abstraktion · 29

Grammatik · 32

Primære samtalesituationer · 34

Konkrete og universelle udsagn · 36

Sandhed · 39

Mening og sandhed · 39

Bemærkning om sandhedsteorier · 40

Erkendelsens uafsluttelighed · 43

Udsagn om fakta · 45

Almenudsagn · 49

Videnskab og folkeviden · 50

Begrebsanalyse og empiri · 52

Ontologiske domæner · 53

Etiske og positive videnskaber · 57

Nødvendighed og tankefigurer · 59

Tekstforståelse · 61

Oversættelse · 63

Naturbeskrivelse · 68

En bemærkning om relativisme · 70

 

Erkendelse og sprogfilosofi · 75

Videnskabelig problemafgrænsning · 75

Begrebsrammer, grundbegreber · 77

Tingenes væsen · 78

Repræsentationer, modeller · 81

Funktionalistiske teorier · 83

Kriticistiske teorier · 86

Den sprogfilosofiske vending · 88

Litteraturliste · 91

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.