Erhvervsøkonomisk videnskabsteori | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Erhvervsøkonomisk videnskabsteori

Erhvervsøkonomisk videnskabsteori præsenterer en række klassiske og nutidige videnskabsteoretiske tilgange. 

Bogen forklarer, hvordan videnskabsteoretiske opfattelser allerede har haft en stor indflydelse på erhvervsøkonomiens kernediscipliner, og hvordan studerende i dag kan anvende videnskabsteori til at blive klogere på de erhvervsøkonomiske...

Læs mere

Erhvervsøkonomisk videnskabsteori præsenterer en række klassiske og nutidige videnskabsteoretiske tilgange. 

Bogen forklarer, hvordan videnskabsteoretiske opfattelser allerede har haft en stor indflydelse på erhvervsøkonomiens kernediscipliner, og hvordan studerende i dag kan anvende videnskabsteori til at blive klogere på de erhvervsøkonomiske fænomener, der interesserer dem.

Bogen henvender sig således til studerende og undervisere ved erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser, og den udmærker sig i forhold til andre introduktionsbøger om videnskabsteori ved at relatere videnskabsteoriens til tider abstrakte argumenter til erhvervsøkonomisk teori og praksis.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
208 sider
Vejl. Pris
280,-
ISBN 9788759333914
E-bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
208 sider
Vejl. Pris
251,-
ISBN 9788759338797

Yderligere information

Forord 9

Indledning 11
    Pingviner, erhvervsøkonomi og videnskabsteori 11
    Om bogen og dens struktur 13

Del I: Erhvervsøkonomi og videnskabsteori

1. Hvad er erhvervsøkonomi? 21
    Hvilken slags videnskab er erhvervsøkonomi? 21
    Erhvervsøkonomi som praktisk videnskab 22
    En tværdisciplinær videnskab med virksomheden i centrum 24
    Videnskabsteoriens særlige relevans i erhvervsøkonomi 30
    Opsummering 33

2. Hvad er videnskabsteori? 35
    Indledning: Videnskab og videnskabsteori 35
    Hvad er videnskabsteori? 36
    Tre videnskabsteoretiske grundbegreber: Ontologi, epistemologi og metodologi 40
    Tre slags videnskab: Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab 42
    Tre diskussioner i samfundsvidenskabelig videnskabsteori 44
    Videnskabsteoriens brugbarhed 49
    Opsummering 52

Del II: Videnskabsteoretiske positioner og deres anvendelse i erhvervsøkonomisk forskning

3. Positivisme 57
    Indledning: Den første videnskabsteori 57
    Positivismens historiske oprindelse: Empirisme og Comte 58
    Logisk positivisme: Verifikation og ambitionen om at skille videnskab fra ikke-videnskab 65
    Positivismens grundlæggende videnskabsteoretiske opfattelser 69
    Positivismens anvendelse og indflydelse i erhvervsøkonomisk forskning 73
    Konklusion: Positivismens fortsatte relevans og kritikere 77

4. Kritisk rationalisme 79
    Indledning: Kritisk rationalisme og at lære af sine fejl 79
    Forholdet til positivismen: Fra verifikation til falsifikation 80
    Falsifikation, induktionsproblemet og videnskabelige teorier 83
    Den kritiske rationalismes videnskabsteoretiske grundopfattelser 89
    Kritisk rationalismes anvendelse og indflydelse i erhvervsøkonomisk forskning 92
    Konklusion: Den falsifikationsdrevne idé om videnskab og dens kritikere 97

5. Hermeneutik 99
    Indledning: Hermeneutik som forstående og fortolkende videnskab 99
    Er fortolkning nødvendig i samfundsvidenskaberne? 101
    Fra klassisk til moderne hermeneutik 103
    Hermeneutikkens nøglebegreber og den hermeneutiske cirkel 106
    Hermeneutikkens grundlæggende videnskabsteoretiske opfattelser 110
    Hermeneutikkens anvendelse og indflydelse i erhvervsøkonomisk forskning 114
    Konklusion: Hermeneutikkens indflydelse og kritikere 118

6. Kuhn og videnskabelige paradigmer 121
    Indledning: Kuhn og videnskabernes historiske udvikling 121
    Udgangspunktet for The Structure of Scientific Revolutions 122
    Hvordan udvikler videnskaberne sig? 124
    Hvad er et paradigme? 128
    Inkommensurabilitet og forholdet imellem forskellige paradigmer 133
    Tre grundpiller i Kuhns opfattelse af videnskab 135
    Kuhns anvendelse og indflydelse i erhvervsøkonomi 137
    Konklusion: Paradigmer, kriser og Kuhns kritikere 141

7. Kritisk teori 143
    Indledning: Samfundsvidenskab med en kritisk forpligtelse 143
    Den kritiske teoris udgangspunkt hos Marx 144
    Habermas: Erkendelsesinteresser og kommunikativ rationalitet 148
    Et nyere eksempel på kritisk teori: Rosa, acceleration og kritikken af det forjagede liv 153
    Kritisk teoris grundlæggende videnskabsteoretiske opfattelser 155
    Kritisk teoris anvendelse og indflydelse i erhvervsøkonomi 158
    Konklusion: Et kritisk perspektiv på samfund og økonomi 161

8. Socialkonstruktivisme 163
    Indledning: Virkeligheden som socialt konstrueret 163
    Den sociale konstruktion af virkeligheden: Berger og Luckmann 165
    Videnssociologi: Udfordringen af videnskabelig objektivitet 167
    Socialkonstruktivismens fokus på sprog og diskurser 169
    Socialkonstruktivismens kritiske agenda 171
    Socialkonstruktivismens grundlæggende videnskabsteoretiske opfattelser 173
    Socialkonstruktivismens anvendelse og indflydelse i erhvervsøkonomi 175
    Konklusion: Socialkonstruktivisme som et centralt og omdiskuteret perspektiv 180

En afsluttende sammenligning af de videnskabsteoretiske positioner 183
    Videnskabsteoretiske positioner og brugen af disse i større skriftlige projekter 183
    Forklaring af oversigtsskemaet 184

Bibliografi 191

Indeks 205

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.