Open Call til Sprogforum nr. 72 om digitale kompetencer | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Open Call til Sprogforum nr. 72 om digitale kompetencer

Redaktionen af Sprogforum indbyder til at bidrage til Sprogforum nr. 72 med temaet Digitale kompetencer. Hent dette Open call til Sprogforum nr. 72 som pdf.

Digitale medier er i stigende grad integreret i vores sprogbrug samt i sprogfagenes pædagogiske praksis, men digitale kompetencer er ikke traditionelt en del af sprogfagenes DNA.  Vi ønsker med nummeret at debattere og sætte fokus på hvordan digitale kompetencer kan og bør integreres i sprogfagenes faglighed.

Vi arbejder med et holistisk syn på kompetencer som bestående af viden, færdigheder, mind-set og værdier (som i OECDs Education 2030 projekt), og som kan udfoldes både i undervisning og uformelle sammenhænge. Digitale teknologier kan være relevante både som infrastruktur til kommunikation og som ‘kognitiv partner’ i sprogbrug og sprogforståelse. Artiklerne kunne fx tage udgangspunkt:

  • ‘det kontaktsøgende klasseværelse’ (Tække & Paulsen, 2016) for sprogundervisning og kulturforståelse, fx i telekollaborationsprojekter
  • brobygning mellem elevernes fritidsinteresser og sprogindlæring (Thorne & Reinhardt, 2008), fx i forbindelse med musik, videospil, fan-fiction, politisk engagement
  • muligheder, begrænsninger og udfordringer med sprogteknologier såsom korpora-baserede ordbøger, maskinoversættelse, ordforslag, tale-til-tekst, tekst-til-tale, realtid undertekster mm., og samspillet mellem sprog- og teknologiforståelse
  • teknologi-medieret task-baseret sprogindlæring, fx ved hjælp af chatbots og ‘personal assistants’ (fx Siri, Google Assistant).


Til dette nummer af Sprogforum modtager vi gerne empiriske, teoretiske, metodiske og praktiske bidrag der behandler perspektiver på Digitale kompetencer i forbindelse med sprog- og kulturlæring.

Artikelforslag kan være både forsknings- og praksisbaserede.

Som inspirationskilder anbefales

Temaredaktion: Louise Tranekjær (temaredaktør), Bente Meyer, Annegret Friedrichsen, Lilian Rohde, Francesco Caviglia og Ana Kanareva-Dimitrovska

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et skandinavisk sprog og have en længde på max 7 sprogforumsider (14.000 enheder inklusive mellemrum).
Artiklerne fagfællebedømmes (peer review). Sprogforum er optaget på BFI-listen (1 point).

Forslag til artikler med kort abstract (max. 500 ord) bedes sendt til temaredaktionen på e-mail louiset@ruc.dk senest den 30.4. Herefter udvælges de abstracts vi går videre med, og der gives besked til alle der har fremsendt abstracts. Det forventes svar kort herefter.

Deadline for indlevering af artikler er 1. september 2020.

Sprogforum nr. 72 udkommer 1. juni 2021.

Læs mere om Sprogforum & Call på www.ruforlag.dk     

 

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur