Open Call til Sprogforum 71 om FN’s verdensmål | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Open Call til Sprogforum 71 om FN’s verdensmål

Redaktionen indbyder til at bidrage til Sprogforum nr. 71 med temaet FN’s verdensmål.

Vi ønsker med nummeret at debattere og sætte fokus på, hvordan FN’s verdensmål kan indgå i uddannelse og undervisning og implementeres i pædagogisk praksis.

Artiklerne kunne fx tage udgangspunkt i et eller flere af følgende spørgsmål: Hvordan indgår sprog og kultur i FN’s verdensmål? Hvordan kan der arbejdes med FN’s verdensmål i sprog- og kulturfag på alle uddannelsesniveauer? Hvad betyder FN’s verdensmål for minoriteter i Danmark og verden, eller for Danmarks forpligtelse i forhold til resten af verden? Hvilke rettigheder, juridiske tiltag og institutionelle rammer er tiltrængte? Hvilke tanker gør børn og unge sig om FN’s verdensmål?

Mulige aspekter kunne være:

  • Partnerskaber og samarbejdsforpligtende relationer, fx i relationen mellem Danmark og Grønland, mellem NGO’er og skoler samt i internationalt og nationalt samarbejde
  • Dannelse til verdensborgerskab
  • Læremidler og uddannelsesforløb, elevproducerede materialer, elevstemmer
  • Sproglig og kulturel oversættelse af verdensmålene fra sprog til sprog

Det må gerne fremgå af artiklen, om det er specifikke verdensmål man forholder sig til eller verdensmålene som helhed.

Temaredaktion: Bergthóra Kristjánsdóttir (temaredaktør), Karen Risager, Susanne Pérez

Til dette nummer af Sprogforum modtager vi gerne empiriske, teoretiske, metodiske og praktiske bidrag der behandler perspektiver på FN’s verdensmål i forbindelse med sprog- og kulturlæring. Artikelforslag kan være både forsknings- og praksisbaserede.

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et skandinavisk sprog og have en længde på max 7 sprogforumsider (14.000 enheder inklusive mellemrum).

Artiklerne fagfællebedømmes (peer review).

Sprogforum er optaget på BFI-listen (1 point). Forslag til artikler med kort abstract (max. 500 ord) bedes sendt til temaredaktionen på e-mail bekr@edu.au.dk senest den 7. oktober 2019. Herefter udvælges de abstracts vi går videre med, og der gives besked til alle der har fremsendt abstracts. Det forventes svar kort herefter.

Deadline for indlevering af artikler er 1. februar 2020. Sprogforum nr. 71 udkommer 1. november 2020.

 

Hent dette open call som pdf

Læs mere om Sprogforum

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Få vores nyhedsbreve