Netop Udkommet: Transformationens politik - Arrangement 5. september på CBS | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Netop Udkommet: Transformationens politik - Arrangement 5. september på CBS

Til eventet kan du købe bogen ”Transformationens politik” til en særpris på 260 kr. Forlagets vejledende pris er 360 kr.

Læs mere om bogen her

 

Program Transformationens politik

 

16.00-16.10: Velkomst og idéen med bogen

Hvad sker der med en offentlig organisation og et helt samfund, der beskriver sig selv som værende i konstant transformation? Og hvordan er transformation blevet tidens store ledelsesudfordring? CBS-professor Niels Åkerstrøm byder velkommen og fortæller, hvorfor bogen er skrevet.

 

16.10-16.20: S-regeringens nærhedsreform

Nærhedsreformen kan ses som en politisk kamp om at omskrive en diskurs om det danske velfærdssamfund. Dorthe Pedersen, lektor på CBS, undersøger S-regeringens reforminitiativer ud fra et kritisk diskursanalytisk perspektiv.

 

16.20-16.30 Transformation gennem selvbeskrivelser

Paradoksalt nok sker der ofte det, at strategiers forsøg på at skabe enhed og identitet producerer det modsatte, fordi strategien i sig selv bliver en anledning til at se på organisationen på nye måder. Og med tiden kan det kalde på endnu en ny strategi. CBS-lektor Ander la Cour kommer med et eksempel på en organisation, der har formuleret en strategi om at være transformativ.

 

16.30-16.40 Arkitekturens transformationsrum

Også arkitekturen transformeres, og det kan bane vej for nye former for sameksistens på tværs af etablerede skel mellem mennesker, natur og teknologi. Fra et ledelsesperspektiv skaber symbiosen et spændingsfelt mellem selvorganisering og regulering. Christiane Mossin, ekstern lektor ved CBS, præsenterer sit bidrag til bogen.

 

16.40-16.50 Refleksioner på tværs

Dialog og spørgsmål til oplægsholderne.

 

16.50-17.00: (U)lykkeligt landshold?

Postdoc Jette Sandager fra DPU og lektor Erik Mygind du Plessis fra SDU undersøger fodboldlandstræner Kasper Hjulmands ambition om transformationsledelse af landsholdet og dets forhold til nationen – samt effekten af den ledelsesform. 

 

17.00-17.10 At være leder i den fordoblede velfærdsøkonomi

Engang gik skattekronerne én vej, og velfærden blev leveret den anden vej. Sådan er det ikke i dag – nu findes der en social velfærdskontrakt sammen med den pengeøkonomiske. Lektor på CBS Niels Thyge Thygesen præsenterer sit kapitel i bogen.

 

17.10-17.20 Rettens transformative potentiale

Retsstatsprincipper indebærer bl.a., at retten er forudsigelig og dermed bagudskuende. Men rettens legitimitet bygger også på, at den kan transformere sig selv og dermed tilpasse sig et samfund, der i stigende grad er transformativt, og hvor normer og spilleregler ikke længere kan tages for givet. Adjunkt Maj Grasten fra CBS og postdoc Jette Sandager fra DPU holder oplæg om, hvordan retten kan opretholde sin legitimitet.

 

17.20-17.35: Refleksioner på tværs

Dialog og spørgsmål til oplægsholderne.

 

17.35-18.00: Reception

Vi skåler for bogudgivelsen, og der er mulighed for at fortsætte samtalen om transformationens betydning for ledelse og den offentlige sektor.

 

right side

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur