Vinderne er fundet... | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Vinderne er fundet...


Så er vinderne af Samfundslitteraturs Lærebogspris fundet!

Forskerne Jesper Petersen og Niels Valdemar Vinding er vindere af Samfundslitteraturs Lærebogspris med det velskrevne og originale bogforslag Sharia og samfund – islamisk ret, etik og praksis i Danmark.

Jesper Petersen, ph.d. i religionshistorie og religiøs adfærd ved Lunds universitet og Niels Valdemar Vinding, post.doc. i islamiske studier ved Københavns Universitet, har vundet Samfundslitteraturs Lærebogspris på 100.000 kroner. Bogforslaget er en introduktion til sharia, hvor forfatternes fokus er på hverdagspraksis blandt danske muslimer.

Motivationen lyder bl.a.:

”Hvorfor findes denne bog ikke allerede?” Dette spørgsmål stiller man sig, når man har læst Jesper Petersen og Niels Valdemar Vindings velskrevne og originale forslag til en ny bog med titlen "Sharia og samfund – islamisk ret, etik og praksis i Danmark."

Det nye og originale ved projektet er netop forfatternes udgangspunkt i,hvordan sharia praktiseres blandt danske muslimer – til hverdag fremfor i Koranen eller andre dele af islams omfattende tekstunivers.

Sharia og islam er nogle af de mest debatterede emner i den offentlige debat og på den politiske arena de seneste årtier. Men alligevel mangler der megen viden på området – ikke mindst blandt fagprofessionelle.

Bogen vil bidrage med ny empiri og forskning om et fagligt felt og nogen emner, der fylder meget hos mange fagprofessionelle og i en til tider højspændt  offentlig debat.

Udover at være en bog for skolelæreren, socialrådgiveren, politimanden, pædagogen, journalisten og embedsmanden – og de studerende inden for disse områder – der møder shariarelaterede spørgsmål og udfordringer i deres hverdag, er bogen også folkeoplysning i ordets bredeste forstand. Det er Samfundslitteratur stolte af at være med til at støtte."

 

Særpriser

Foruden de to hovedvindere uddeles også to særpriser á 25.000 kroner. De to særpriser går til:

Tina Øllgaard Bentzen, forsker på Roskilde Universitet, for bogforslaget Afbureaukratisering – nye veje gennem samskabt styring?

Motivationen lyder:

"Tina Øllgaard Bentzen tager i sit bogprojekt fat i en meget aktuel problemstilling, nemlig hvordan vi finder en konstruktiv balance mellem tillid og kontrol i den offentlige sektor.

Hvor debatten om afbureaukratisering ofte kan give det indtryk, at bureaukrati og styring enten er godt eller skidt, søger denne bog netop at finde balancerne. Forfatteren giver et forskningsbaseret og nuanceret indblik i, hvilke muligheder, udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med at omsætte ambitionerne om at finde gode balancer i praksis.

Bogprojektet er dejligt klart tænkt og skrevet. Vi er sikre på, at bogen vil bidrage til at oplyse både studerende og praktikere indenfor feltet og være med til at kvalificere den offentlige debat."

 

Gitte Duus, selvstændig og underviser, for bogforslaget Udvikling af socialfaglig kvalitet - i skiftende politiske vinde og faglige kontekster.

Motivationen lyder:

"For mange medarbejdere og ledere i det offentlige er socialfaglig kvalitet alt for ofte et diffust begreb.

Gitte Duus’ velstrukturerede og velskrevne bogforslag Udvikling af socialfaglig kvalitet – i skiftende politiske vinde og faglige kontekster giver viden, inspiration og anvisninger til at gå i gang med at udvikle fagligheden blandt medarbejdere og ledere.

Forfatteren rydder op i begrebsforvirringen og giver forskellige teoretiske og metodiske bud på, hvordan man kan fastholde en praksis, der bygger på faglighed.

Bogen skal hjælpe socialfaglige medarbejdere med at skabe forandring og se resultater af deres indsats og derigennem se en mening med deres arbejde. Det er en nobel ambition – og den skal belønnes."

 

 

Få vores nyhedsbreve

right side

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve