Vinderne af Lærebogsprisen 2014 er... | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Vinderne af Lærebogsprisen 2014 er...

Lærebogsprisen 2014 på 100.000 kr. går til projektet International virksomhedskommunikation - interaktionelle perspektiver på interkulturelt samarbejde.

Forslaget kommer fra en redaktionsgruppe bestående af Mie Femø Nielsen, Gitte Gravengaard, Brian Lystgaard Due, Ann Merrit Rikke Nielsen og Thomas L.W. Toft, der alle er tilknyttet Centre of Interaction Research and Communication Design på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Derudover bidrager også forskere fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Bogen handler om moderne interkulturel kommunikation og interaktion i internationale virksomheder og organisationer.  Den fokuserer på, hvordan internt samarbejde blandt videnarbejdere fungerer på tværs af geografi, kultur og medier. 

Forslaget rummer en imponerende energi og et smittende fagligt engagement. Der strømmer en stor lyst til at præge feltet med eget interaktionelle udgangspunkt og lade dette mikroperspektiv være udgangspunktet for en bredt tænkt og helt unik lærebog.

Derudover er teksten velskrevet og relevant. De primære handlinger er præsentation og introduktion, der er rum for og opfordring til refleksion – og så gennemstrømmes teksten af en godt timet metatekst, der har et blik for læserens vej gennem teksten. Lærebogsgenren er ramt præcist!

International virksomhedskommunikation er et tiltrængt, relevant, nytænkende, engageret, ambitiøst projekt på et højt niveau. En flot vinder af Lærebogsprisen 2014!

 

Særpriser

Udover hovedprisen uddeles også to særpriser á 25.000 kr. De går til:

Bettina Perregaard, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, for bogforslaget Det narrative - mellem selv, handling og sprog. Forskellige fagdiscipliner og tænkere har gennem tiden givet meget forskellige bud på, hvordan ’det narrative’ skulle forstås. Denne mangfoldighed har bidraget med nuancer, men man har savnet et overblik og et klart begrebsindhold. Dette tomrum udfylder Bettina Perregaards bogforslag på allerfornemste vis. 

Bettina Perregaard leder hjemmevant læseren igennem et omfattende tværdisciplinært teorilandskab og til en driftsikker analysemodel og en metode til at arbejde med især mundtlige fortællinger. Bogen vil forhåbentlig inspirere mange studerende til at selv at give sig i kast med den narrative tilgang.

Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus samt en række forskere fra forskningsgruppen Psykologi & Samfund ved Institut for Sociologi & Socialt arbejde på Aalborg Universitet for Menneskenære grundbegreber - i social og sundhedsprofessionerne.  Med titlen sender forfatterne et tydeligt signal om projektets ærinde, som sigter på at beskrive det medmenneskelige grundlag for mødet imellem professionelle og sårbare klienter i det offentlige social- og sundhedsvæsen. 

Bogens forfattere skriver sig op imod den styringslogik, der har været fremherskende i den offentlige sektor igennem de seneste årtier. Kritikken af New Public Management er dog blot afsættet for bogens virkelige ærinde, som handler om at finde ind til det essentielt menneskelige i det professionelle møde og til tankegodset bag den faglighed, som dette møde hviler på. Menneskenære grundbegreber - i social og sundhedsprofessionerne er på en gang et særdeles engageret og faglig velfunderet projekt.

Uddelingen fandt sted fredag d. 7. november kl. 14 på Bellascenen på BogForum.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur

right side

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve