Kom til en aften om strategisk kommunikation: Mindre plan, mere proces! | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Kom til en aften om strategisk kommunikation: Mindre plan, mere proces!

– med Ib T. Gulbrandsen og Sine N. Just

Mange organisationers ressourcer brugt på at planlægge kommunikation er ofte spildte. Hvorfor? 

Fordi organisationerne har større fokus på kommunikationsplanen, end den proces som foregår, mens man planlægger. Og fordi organisationer har større fokus på at implementere det, som står i planen, end på det daglige kommunikationsarbejde.

Det er især problematisk, at strategisk kommunikationsarbejde ofte er lig med planlægning, når vi tager højde for den måde, nye medier har ændret kommunikationslandskabet på. 

Tag bare, hvordan kommunikation hurtigt spredes på sociale medier, uafhængigt af afsenderens intention og uden for dennes kontrol. Nye medier spiser simpelthen kommunikationsplaner til frokost – og dermed ædes også de ressourcer, som er lagt i planlægningen, uden, at den betalende organisation får andel i gildet.

 

KOM OG HØR TANKERNE bag vores nye bog Strategizing Communication. Theory and Practice, hvor vi argumenterer for, at organisationer bør lægge mere vægt på den kommunikation, som faktisk foregår, og mindre vægt på at planlægge kommunikationen.


Det er nemlig i den konkrete kommunikationsproces, at organisationens strategi og succes bliver til. I processen, ikke i planen. Derfor peger vi på behovet for, at organisationer skal være langt mere åbne for at ændre strategisk retning undervejs – åbne for at lave halve planer, der giver rum for nye ideer. Og vi peger på konkrete værktøjer til, hvordan dette kan gøres.

Vi håber at se dig på CBS, Solbjerg Plads 3, i Augustinus Fondens lokale over kantinerne tirsdag den 29. november kl. 17-20.


Vi serverer lidt mad og drikke.

Tilmelding til Marianne Gjerlufsen på mgj@samfundslitteratur.dk.

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur

right side

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve