Gå-hjem-møde på KP om vejledning | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Gå-hjem-møde på KP om vejledning

Kom til gå hjem-arrangement den 27. marts kl. 16.30-19.30 om vejledning – i anledning af den nye udgave af vejledningsbogen: God vejledning – af specialer, bacheloropgaver og projekter.

Tilmeld dig her eller skriv til info@samfundslitteratur.dk 

Der er tre faglige oplæg, lidt forplejning og drikke og tid til diskussion.

Programmet

Lotte Rienecker og Gitte Wichmann-Hansen indleder med et oplæg med titlen:

Giver mere stilladsering og styring mindre selvstændige studerende?

Oplægget handler om stilladsering som en mulig strategi i vejledning, og indeholder konkrete bud på, hvordan vejledere kan balancere mellem studerendes selvstændighed på den ene side og projektets kvalitet og fremdrift på den anden side.

Dernæst tager Ditte Jacobsen udgangspunkt i spørgsmålet:

Er vejledning blevet mere direktiv, stilladserende og styrende, og, hvis ja, hvordan ytrer det sig i forhold til vejledning af professionsbachelorstuderende, tværprofessionelle grupper samt diplomstuderende på efter- og videreuddannelse på professionshøjskolerne?

Begreber som motivation, engagement og selvstændighed er gennemgående i Dittes oplæg og med dette udgangspunkt kommer hun ind på de forskellige og sammenfaldende opmærksomhedspunkter, man kan/bør have som vejleder.

Og endelig vil Jakob Matthiesen tale om:

Selvstændighed og styring i skrivevejledningen på pædagoguddannelsen.

I oplægget belyser han dette tema gennem sine konkrete vejledererfaringer på pædagoguddannelsen. Hans budskab er at vi kan få mere selvstændige studerende mod slutningen af uddannelsen, hvis vi i starten af uddannelsen stilladserer/styrer mere.

Der bliver også tid til at udveksle erfaringer med vejledning – og til lidt god mad. 

Om oplægsholderne

  • Ditte Jakobsen er lektor på Københavns Professionshøjskole.
  • Jakob Matthisen er lektor og studiecenterkoordinator på Københavns Professionshøjskole.
  • Lotte Rienecker er specialkonsulent i universitetpædagogik på Roskilde Universitet.
  • Gitte Wichmann-Hansen er lektor i universitetspædagogik på Aarhus Universitet.
  • Peter Stray Jørgensen er freelance, tidl. specialkonsulent i universitetspædagogik, forlagskonsulent.

Hvor og hvornår
Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V.

Arrangementet afholdes i Studiecentret (K1) – det vil sige på første sal i K-bygningen. Brug indgangen til højre når I kommer ind på Humletorvet fra Carlsberg Station.

Den 27. marts kl. 16.30-19.30

Ja tak til nyhedsmails fra Samfundslitteratur

right side

Er du underviser ?

Få fagligt nyt direkte i din indbakke!
Læs om vores nyhedsbreve