Kort og godt om sygepleje | Samfundslitteratur

Søgefelt

left side

Kort og godt om sygepleje

Samfundslitteraturs nye bogserie Kort og godt om sygepleje består af en række korte introduktioner til relevante temaer i sygeplejeuddannelserne. Ambitionen er at give de studerende et lettilgængeligt overblik over et afgrænset tema inden for sygepleje, sygdom og sundhed.

I undervisningen skal bøgerne etablere både fordybelse og overblik over temaer, som undertiden kan gå tabt i grundbøger. Bøgerne kan og skal dermed ikke erstatte den traditionelle, brede lærebog, men tilbyde en fokuseret fremstilling af et mere afgrænset emne, som fremhæves i uddannelsens bekendtgørelse.

Fælles for bøgerne er, at de – i udgangspunktet – er:

  • Korte, max 100-120 bogsider
  • Forfattet af fagprofessionelle og forskere, der selv underviser i bogens emne
  • Bekendtgørelsesrelevante og direkte rettede mod brug i undervisningen – på tværs af semestre
  • Baseret på den nyeste forskning
  • Praksisnære, fx gennem brug af cases fra den kliniske praksis
  • Læserinvolverende, fx gennem refleksionsspørgsmål eller opgaver, oplæg til gruppeøvelser m.m.
  • Digitalt understøttede (i det omfang, det er relevant), fx gennem videomateriale, PowerPoints, cases, podcasts m.v.
  • Fagfællebedømt.

 

Målgruppe:
Primært: studerende på sygeplejeuddannelsen og undervisere og sundhedsprofessionelle, der vejleder og underviser studerende.

Sekundært: studerende og undervisere og sundhedsprofessionelle, der vejleder og underviser studerende inden for de øvrige sundhedsprofessioner.  

Titler i serien:

 

Kommende titler i serien:

  • Refleksion i sygepleje (Marianne Eg og Susanne Friis Søndergaard
  • Myndighed i sygepleje (Susanne Dau)

right side

Har du en idé til en bog i serien?
Så hører vi gerne fra dig!

Kontakt serieredaktørerne

Lotte Evron
Lektor og ph.d. ved Institut for Sygeplejerske- 
Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole  
loev@kp.dk

Dorit Ibsen Vedtofte
Lektor og cand. pæd. ved Institut for Sygeplejerske-Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole
dove@kp.dk

Christine Ploug Lindberg
Forlagsredaktør hos Samfundslitteratur 
cpl@samfundslitteratur.dk