Søgefelt

Search Content section

Social- og sundhedsfag

Relationer i sundhedsfaglig praksis

Serien giver en introduktion til centrale sundhedsfaglige problemstillinger, med særligt fokus på relationelle aspekter af sundhedspraksis. F.eks. relationer mellem den sundhedsprofessionelle og patient og borger, relationer i det tværprofessionelle samarbejde og den sundhedsprofessionelles relation til patienten som en del af et netværk af familierelationer.

Seriens pædagogiske ambition er at vise teoriers relevans gennem praksisnære eksempler og cases. Introduktionen til faglige begreber og emnerelevant teori er skrevet i et lettilgængeligt sprog, hvor bøgernes cases og praksiseksempler indgår naturligt i præsentationen af teorien.

Bøgernes målgruppe er studerende på mellemlange uddannelser inden for sundhedsfagene.

Er du studerende eller underviser på sundhedsfagene, og har du idéer til en bog i serien, hører vi meget gerne fra dig.

 

9/12 2004 | Roskilde Universitetsforlag
Kjeld Høgsbro (red.)
9/8 2004 | Samfundslitteratur
1/7 2004 | Forlaget Metropol
Bogen handler om sociologiske teorier og empiri med relevans for socialt arbejde. Med udgangspunkt i den generelle samfundsudvikling belyses samfundsstruktur, hverdagsliv og sociale problemer ud fra...
1/9 2003 | Samfundslitteratur
Folkesundhed handler om emner som epidemiologi, sundhedsstatus i befolkningen, folkesundhed, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme, almen forebyggelse, specifik sygdomsforebyggelse, levevilkår samt...
- til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser
22/8 2003 | Samfundslitteratur
Kompendium i pædagogik er sammensat af eksisterende kapitler fra pædagogiske lærebøger samt nye artikler.Kompendiet dækker de basale krav til den obligatoriske viden, der arbejdes med af kommende...
- stemninger og følelseskultur i hverdagslivet
1/11 2001 | Samfundslitteratur
Flow og stress handler om følelser og stemninger i hverdagslivet. Flow står for den optimale oplevelse, når vores aktivitet flyder let og ubesværet og er kendetegnet ved oplevelseskvaliteter som...
Anne Reff Pedersen
4/1 2000 | Roskilde Universitetsforlag
Den udfoldende praksis beskæftiger sig med, hvordan dansk sundhedspolitik på ældreområdet dannes og implementeres i praksis. Der er tale om den første danske narrative policyanalyse i et konsekvent...

Sidebar section

Er du underviser ?

Læs mere om hvordan du kan få et pensumeksemplar her
Læs om pensumeksemplarer

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Anita Ulrich på aul@samfundslitteratur.dk.