Politologi og jura | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Politologi og jura

- en tværfaglig introduktion
21/9 2005 | Roskilde Universitetsforlag
Det er ikke overraskende, at der igennem de seneste årtier er sket en væsentlig stigning i interessen for nyinstitutionelle tilgange inden for alle samfundsvidenskabens discipliner, samtidig med at...
borgerdeltagelse, politisk kommunikation og offentlig styring
Jens Hoff og Kresten Storgaard (red.)
24/8 2005 | Samfundslitteratur
Informationsteknologien og især internettet har åbnet nye muligheder for politisk kommunikation og politisk deltagelse - også i lokalsamfundet. Med udgangspunkt i analyser af Odder, Hals og Søllerød...
- fra government til governance
Eva Sørensen og Jacob Torfing
2/2 2005 | Roskilde Universitetsforlag
Verden bliver stadig mere kompleks, fragmenteret og mangfoldig, og muligheden for at styre samfundet fra et enkelt ophøjet centrum synes i stigende grad at fortabe sig. Effektiv styring kræver derfor...
- en interviewbog om offentlig diskussion og videnskab
16/12 2004 | Samfundslitteratur
I den offentlige debat støder man konstant på ekspertudtalelser og videnskabelige undersøgelser. Samtidig bliver der lagt pres på forskerne, for at de skal popularisere deres viden. Men hvilken rolle...
9/12 2004 | Roskilde Universitetsforlag
8/9 2004 | Samfundslitteratur
I mere end tyve år har den offentlige sektor været under konstant omstillingspres, og der er løbende gennemført en omfattende modernisering i form af stribevis af omstillingsprojekter, indførsel af...
- kontrol eller forandring
20/9 2003 | Samfundslitteratur
Evaluering er et redskab med mange ansigter. Evaluering kan praktiseres på mange måder og tjene meget forskellige formål, herunder kontrol, læring, forandring og legitimering. Vi ved imidlertid ikke...
- om statsstøttede videncentre og projekter
Bøje Larsen
15/8 2003 | Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Hvordan startes og fastholdes projekter i den offentlige sektor i dag? Hvordan får man som privatperson offentlige bevillinger? Hvordan institutionaliseres ny viden, dvs. hvordan overgår...
7/3 2003 | Samfundslitteratur
Ligestillingspolitik som diskurs og praksis forsøger at give svar på nogle af ligestillingens mange spørgsmål, bl.a.: - I Danmark går alle ind for ligestilling, men hvilke forståelser af køn og...
Finn Hansson og Birthe Holst Jørgensen
25/3 2002 | Samfundslitteratur
Udviklingen de seneste år har sat spørgsmålstegn ved mange af samfundets institutioner - også dem, som tidligere blev betragtet som hævet over den almindelige politiske debat. Traditioner og...

Sidebar section

Er du underviser ?

Læs mere om hvordan du kan få et pensumeksemplar her
Læs om pensumeksemplarer

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.