Pædagogik og undervisning | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Pædagogik og undervisning

Annegrethe Ahrenkiel, Knud Illeris, Lizzie Mærsk Nielsen og Birgitte Simonsen
24/11 1999 | Roskilde Universitetsforlag
Denne rapport handler om de brede voksenuddannelser: AMU, VUC og daghøjskolerne. Ud fra omfattende observationer og interviews afdækkes deltagernes oplevelser og holdninger.
18/12 1998 | Roskilde Universitetsforlag
Denne rapport refererer projektets pilotundersøgelse, som omfatter interviews med deltagere i forskellige voksenuddannelser om deres baggrund for at deltage, deres motivation og hvordan de oplever...
Tone S. Gabrielsen og Per Fibæk Laursen (red.)
8/10 1998 | Samfundslitteratur
Dette femte bind i serien Universiteter i udvikling søger gennem bidrag fra forskellige undervisere at give et billede af undervisningen på humaniora. Fælles for bidragsyderne er, at de alle på...
24/6 1998 | Roskilde Universitetsforlag
Skriftserie fra EVU-gruppen nr. 71/98. Artikelsamlingen præsenterer Voksendidaktik-projektets grundlag og analyserer aktuelle danske voksenuddannelser i et lærings- og motivationsteoretisk perspektiv...
Vibeke Andersen og Christian Helms Jørgensen (red.)
18/6 1998 | Roskilde Universitetsforlag
Hensigten med denne antologi er at øge forståelsen for samspillet mellem uddannelse og arbejde, samt vise hvordan uddannelsesplanlægning kan forbedre dette samspil. Antologiens artikler bygger på...
- og organisering af projektarbejde
7/11 1996 | Samfundslitteratur

Sidebar section

Er du underviser ?

Læs mere om hvordan du kan få et pensumeksemplar her
Læs om pensumeksemplarer

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.