Refleksion i sundhedsfaglig praksis | Samfundslitteratur

Søgefelt

Search Content section

Refleksion i sundhedsfaglig praksis

Serien giver en introduktion til centrale sundhedsfaglige problemstillinger, og fokus er særligt fokus på relationelle aspekter af sundhedspraksis.

Det kan være relationer mellem den sundhedsprofessionelle og patient og borger, relationer i det tværprofessionelle samarbejde og den sundhedsprofessionelles relation til patienten som en del af et netværk af familierelationer.

Seriens pædagogiske ambition er at vise teoriers relevans gennem praksisnære eksempler og cases. Introduktionen til faglige begreber og emnerelevant teori er skrevet i et lettilgængeligt sprog, hvor bøgernes cases og praksiseksempler indgår naturligt i præsentationen af teorien.

Bøgernes målgruppe er sundhedsprofessionelle og studerende på mellemlange uddannelser inden for sundhedsfagene.

Er du sundhedsprofessionel eller studerende eller underviser på sundhedsfagene, og har du idéer til en bog i serien, hører vi meget gerne fra dig.

Serieredaktør: Anita Ulrich (Samfundslitteratur)

Kontakt redaktionen:

Henrik Schjerning

Redaktionschef

hs@samfundslitteratur.dk 

search Kig i bogen
23/11 2017 | Samfundslitteratur
De fleste af os har stærke etiske overbevisninger. Men det er næppe de fleste af os, der er i stand til at forklare, hvorfor vi er så stærkt overbeviste om dem. Særligt for sundhedsprofessionelle,...

Sidebar section

Tidsskiftet Sprogforum

Roskilde Universitetsforlag har overtaget tidsskriftet Sprogforum.
Læs mere om tidsskriftet

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.