Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Samfundsøkonomi og internationale forhold

Samfundsøkonomi og internationale forhold, 7. udgave, er en internationalt orienteret grundbog i økonomi. Fremstillingen har været afprøvet gennem 30 års undervisning ved bl.a. Handelshøjskolen i København.

Bogen indeholder en gennemgang af emnerne:

 • Introduktion til samfundsøkonomi
 • Erhvervsudvikling og erhvervspolitik
 • Arbejdsmarkedet
 • Den...
Læs mere

Samfundsøkonomi og internationale forhold, 7. udgave, er en internationalt orienteret grundbog i økonomi. Fremstillingen har været afprøvet gennem 30 års undervisning ved bl.a. Handelshøjskolen i København.

Bogen indeholder en gennemgang af emnerne:

 • Introduktion til samfundsøkonomi
 • Erhvervsudvikling og erhvervspolitik
 • Arbejdsmarkedet
 • Den offentlige sektor
 • Penge- og valutamarkedet
 • Den globale økonomi
 • Internationalt samarbejde
 • Konjunkturbevægelser og økonomisk styring
 • Økonomisk udvikling og økonomisk politik

Emnerne relateres løbende til udviklingen hos verdensøkonomiens hovedaktører. Samtidig behandles de i et teoretisk perspektiv, så læseren får indblik i en række centrale teorier og modeller, der perspektiverer de udfordringer og valg, landene står over for. I forbindelse hermed er der lagt vægt på at behandle den voksende gensidige afhængighed, der følger af verdensøkonomiens globalisering, og som påvirker hvert enkelt lands økonomiske handlemuligheder.

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
7. udgave (2014), 
250 sider
Vejl. Pris
319,-
ISBN 9788776830410
E-bog (LIX)
7. udgave (2005), 
250 sider
Vejl. Pris
263,-
ISBN 9788776830656

Yderligere information

FORORD 9

KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SAMFUNDSØKONOMI 11

Begrebet Økonomi 13

Økonomiske grundspørgsmål 16

Økonomiske systemer 17

Markedet 20

Økonomiske/politiske mål 29

Økonomiske/politiske midler 33

Nationalregnskab 36

Det økonomiske kredsløb 44

Redskaber til økonomisk analyse 47

KAPITEL 2 ERHVERVSUDVIKLING OG ERHVERVSPOLITIK 49

De tre hovederhverv 50

Produktionens lokalisering 56

Teorier om økonomisk vækst 59

Erhvervspolitik 65

Erhvervspolitik i internationalt perspektiv 71

KAPITEL 3 ARBEJDSMARKEDET 75

Arbejdsmarkedsteorier 75

Arbejdsløshed 80

Arbejdsløsheden og den økonomiske politik 81

Arbejdsmarkedets organisering 84

Arbejdsstyrken 88

KAPITEL 4 DEN OFFENTLIGE SEKTOR 95

Den offentlige sektors udvikling 95

Det offentliges opgaver 97

Den offentlige sektors størrelse 104

Påvirkning af den økonomiske aktivitet 109

KAPITEL 5 PENGE OG VALUTAMARKEDET 123

Penges funktioner 123

Pengemængde og rente 125

De finansielle markeder 127

Inflation og deflation 136

Pengepolitik 140

Valutamarkedet 141

KAPITEL 6 DEN GLOBALE ØKONOMI 149

Verdenshandelen 149

Betalingsbalancen 153

Udenrigshandelsteori 156

Andre globaliseringsformer 162

Konkurrenceevnen 165

Handelspolitik 168

KAPITEL 7 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 177

Behovet for en politisk ramme om verdensøkonomien 177

Det internationale handelssamarbejde 179

Det internationale valutasamarbejde 181

EU-samarbejdet 186

KAPITEL 8 KONJUNKTURBEVÆGELSER OG ØKONOMISK STYRING 197

Bølgebevægelser i økonomien 198

Nogle teoretiske hovedspørgsmål 200

Inflation og arbejdsløshed 208

Den offentlige sektor og konjunkturforløbet 210

Lukket og åben økonomi 212

KAPITEL 9 ØKONOMISK UDVIKLING OG ØKONOMISK POLITIK 217

Vækstfaser og krisefaser

Den lange vækstfase 1945-1973 221

Kriseårene 1973-1982 225

Den nye vækstperiode 1983-1989 228

Økonomien 1990-2007 231

Økonomien siden 2008 236

Tendenser i verdensøkonomien 241

INDEKS 245

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Kontakt marketing

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.